Praha žije kongresy

Praha, 17. září 2014 – Kongresová sezóna v Praze je v plném proudu. Září je tradičně nejvytíženějším a nejvýznamnějším měsícem roku, kdy Prahu zaplaví tisíce kongresových delegátů. Česká metropole letos v tomto období hostí řadu významných kongresů z oblasti medicíny, vědy a výzkumu či vzdělávání. Největšího z nich – 26. konference Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE)  – se zúčastní více než 5000 delegátů z celého světa. (TZ)

Kongresová sezóna letos v Praze začala o něco dříve než obvykle. Několik významných mezinárodních akcí se uskutečnilo již v druhé polovině srpna, který dle statistik z minulých let nepatří mezi typické kongresové měsíce. Na ně počátkem září navázal 18. Mezinárodní mikroskopický kongres zaměřený na problémy výzkumu atomů, molekul, nanostruktur a buněk pomocí multidimenzionální mikroskopie. Přibližně 2500 účastníků mělo, mimo jiné, možnost absolvovat specificky navrženou procházku Prahou inspirovanou různými aplikacemi mikroskopie v běžném životě. Organizace kongresu se ujala společnost GUARANT International.

V polovině září zavítala do Prahy také tisícovka kriminologů z celého světa, kteří zde na Evropské kriminologické konferenci jednali např. o organizovaném zločinu či vývoji trestné činnosti ve střední Evropě po pádu komunismu.

Právě probíhající čtyřdenní konference EAIE, organizovaná společností C-IN, je zaměřena na vyšší vzdělávání, jeho stimulaci, zvyšování kvality a uvádění jeho principu do praxe na mezinárodní úrovni. Jedním z hlavních řečníků konference je Jan Mühlfeit, prezident evropského Microsoftu.

Následovat budou například Pražské evropské dny interní medicíny (PEDIM), 22. Evropský kongres Asociace kranio-maxilo-faciální chirurgie věnovaný otázkám chirurgie závažných obličejových vad, či 12. Mezinárodní sympozium o betonových vozovkách. Poslední zářijový týden bude patřit 17. výroční konferenci Evropské společnosti pro klinickou virologii (ESCV), která se v Praze uskuteční po dlouhých 19 letech.

Kongresová sezóna v české metropoli však zářím neskončí. V následujícím měsíci se v Praze uskuteční další významné mezinárodní akce většího formátu, jako např. Evropská konference nedestruktivního testování, nebo 15. kongres Evropské asociace neurochirurgických společností (EANS 2014). Koncem října pak do Prahy zavítá 16. kongres Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID 2014).