Jak se obyvatelé stávají chytřejšími, chtějí totéž od měst, která obývají

Společnost Ericsson (NASDAQ:ERIC) zveřejnila studii ConsumerLab, nazvanou „Chytří občané: Jak internet usnadňuje chytrá rozhodnutí v městském životě.“ Studie pokryla devět měst po celém světě: Dilí, Londýn, New York, Paříž, Peking, Řím, Sao Paulo, Stockholm a Tokio a ukazuje několik rozdílných konceptů, které umožňují občanům být více proaktiviní a mít důležitější roli v životě města. (TZ)

„Občané chtějí, aby jim současní klíčoví hráči umožnili využívat služby přes internet. To například znamená, že od úřadů očekávají poskytování informačních služeb souvisejících s dopravními informacemi, hromadnou dopravou nebo kvalitou vodních zdrojů,“ říká Michael Björn, vedoucí výzkumu v Ericsson ConsumerLab, a dodává: „Je zajímavé, že u všech zkoumaných konceptů se o ně více zajímali lidé žijící ve středu měst než lidé z předměstí a okrajových čtvrtí. Stejně tak mladší generace a ti, kdo pracují na plný úvazek, se o tyto koncepty zajímali více a obecně více tlačili města k tomu, aby byla ‚chytřejší‘ v každodenním styku s občany.“

Přestože se v principu jednotlivé zkoumané koncepty a zájmy občanů nelišily, hlavní rozdíly mezi městy leží v zájmu o kvalitu vody a dopravní situaci. Zatímco obyvatelé evropských měst, kde je kvalita pitné vody na vysoké úrovni a je všeobecně dostupná, měli zájem více o dopravní informace a online komunikaci s úřady, ve městech jako Dillí, Peking nebo Sao Paulo se nejvíce zajímali občané právě o kvalitu vodních zdrojů nebo stav ovzduší, tedy otázky spojené se zdravotními riziky.

Data pro studii byla získávána online v září 2014 mezi 9030 uživateli platforem iPhone a Android ve věku 15 až 69 let. Obyvatelé zkoumaných měst představují více než 61 milionů občanů.

Podrobné výsledky studie si můžete stáhnout ZDE

Poznámky pro redaktory:

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress