4DX kina slaví úspěchy po celém světě – jejich počet se za poslední rok více než zdvojnásobil

První a stále jediné 4DX kino v České republice bylo otevřeno 23. května 2013
u společnosti  Cinema City v  Praze na Novém Smíchově. Do dnešní doby zde bylo v tomto formátu uvedeno celkem 34 celovečerních filmů. Koncept 4DX kina má skvělý ohlas u nás
i ve světě. V době otevření 4DX v Praze bylo v provozu 46 sálů ve 13 zemích, k dnešnímu dni je sálů 113 ve 24 zemích světa. S ohledem na zájem o formát 4DX se předpokládá, že počet 4DX sálů se zvýší na 300 ke konci roku 2015. „Již od počátku si 4DX kino získalo velikou oblibu u diváků, a díky tomu samozřejmě stoupá zájem i u distributorů,“ říká Robert Švec, marketingový manažer u Cinema City. (TZ)

Vedle velkoformátového sálu IMAX je to další speciální kino, které nabízí divákům intenzivní zážitek a další možnosti v podobě přidaných efektů doplňujících atmosféru a dokreslujících dění na plátně. Efekty, které v rámci „4D promítání“ film doprovází, jsou vibrace, vítr, voda, vzduch, světelné afekty a speciální pohyby sedaček přinášejících v přesné synchronizaci s děním na plátně pohyb do stran, dopředu a dozadu i „nadskočení“. Navíc diváky překvapí šťouchancem do zad a hýždí, ve vzácných chvílích i polechtáním. Nejvzácnější a nejméně používané efekty jsou bublinky, mlha a vůně kávy. V případě animovaných a rodinných filmů je brán zřetel na děti, proto tyto filmy mají mírnější efekty, především pohybové.

Poměrně nový efekt „ochlazení“ přinesl film Noe. Kombinace vodních a větrných efektů, které s filmem souvisí, na chvíli poklesla celková teplota v sále. Zážitek z potopy tak byl pro diváky v sále dokonalý.

„Veškeré vybavení a přístroje určené k provozu 4DX je potřeba kontrolovat, proto zkoušky stěžejních efektů probíhají každý den, kompletní test všech efektů u všech sedaček pak jednou týdně,“ popisuje běžnou praxi Robert Švec.