Díky akvizici místního konkurenta ATENTO CESKÁ REPUBLIKA A.S. se stává Comdata lídrem trhu v České republice

Miláno, 11. prosince 2014 – Skupina COMDATA GROUP, klíčový partner společností pro BPO (Business Process Outsourcing) v oblasti zákaznických služeb, oznámila akvizici společnosti ATENTO ČESKÁ REPUBLIKA A.S. od skupiny ATENTO GROUP. Tímto krokem získala Comdata Group pouhé dva roky po vstupu do České republiky pozici vedoucího poskytovatele na místním trhu outsourcingu podnikových procesů, který nadále vnímá jako vysoce růstový trh. (TZ)

Pro Comdata Group, která je lídrem v Itálii a provozuje centra v Rumunsku, České republice, Argentině
a Turecku, je tato akvizice výrazným krokem vpřed v její strategii internacionalizace. Speciálně platforma Comdata v České republice díky své atraktivní infrastruktuře umožní rozvoj vícejazyčných služeb prostřednictvím dalšího školení zdejší vysoce kvalifikované pracovní síly z různých geografických lokalit.

V roce 2013 získala Comdata prestižní cenu Investor roku v kategorii Strategické služby a IT jako uznání za své investice v ČR směřující k otevření dvou operačních center v Ostravě a Chrudimi. Tato cena byla Comdata Group předána CzechInvestem spolu s Asociací pro zahraniční investice (AFI) za významný příspěvek k ekonomickému rozvoji a zaměstnanosti.

Stanovisko Massima Canturi, managing directora Comdata Group

“Tato transakce, která je v souladu s dlouholetou strategií internacionalizace naší skupiny, má velký strategický význam. Umožňuje nám totiž získat operační kapacitu a konsolidovat naši přítomnost na zahraničních trzích, což je oboje klíčové pro růst našeho byznysu.  Především nám to umožňuje posílit naši konkurenceschopnost ve východní Evropě, která je oblastí silného růstu a reprezentuje skvělou příležitost pro rozvoj kompetencí, které požadují nadnárodní firmy.“

 

O Comdata Group

S 12 000 zaměstnanci, více než stovkou zákazníků obsluhovaných každoročně v 5 zemích prostřednictvím řady kanálů, a obratem přesahujícím 300 milionů EUR ve fiskálním roce 2013-14, je skupina COMDATA ve fiskálním roce 2013-2014 klíčovým průmyslovým partnerem pro BPO (Business Process Outsourcing) v oblasti zákaznických služeb v řadě průmyslových sektorů. Comdata je přední italskou společností v outsourcingu služeb kontaktních center, Help Desku, Back Officu, Credit Management a Document Managementu a nabízí plánovací a technologickou expertízu a kapacitu pro implementaci modelů
a technologií, které vedou k tzv. štíhlé výrobě. Comdata je aktivní v řadě zemí s 12 operačními centry v Itálii, 4 v Rumunsku, 2 v ČR, 1 v Argentině a 2 v Turecku.