Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2014

Praha, 19. prosince 2014 – Česká pošta neuspěla s opravným prostředkem proti rozhodnutí o uložení pokuty 607.100 korun kvůli nezajištění dostupnosti poštovních služeb u 24 svých poboček. Ty nebyly pro veřejnost otevřeny 15 hodin v týdnu, který má pět pracovních dnů. Rozhodnutí je pravomocné. Český telekomunikační úřad o tom informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 11/2014. (TZ)

ČTÚ také rozhodl o stanovení ztráty z poskytování univerzální služby zvláštních cen za rok 2013. Po ověření správnosti a úplnosti podkladů byla ztráta stanovena ve výši 91,761.838 korun. Rozhodnutí nabylo právní moci 27. listopadu.

V monitorovací zprávě dále ČTÚ upozorňuje, že po nabytí účinnosti novely zákona o elektronických komunikacích operátoři ve zvýšené míře přistupují ke změně smluvních podmínek. Úřad proto doporučuje všem uživatelům služeb elektronických komunikací pozorně sledovat informace od svého operátora. V případě oznámení změny smlouvy je žádoucí se s detaily této změny seznámit, a pokud s nimi uživatel nesouhlasí a zejména pokud je vyhodnotí jako změny pro něj nepříznivé, je nutné kontaktovat poskytovatele služby za účelem ukončení smlouvy k datu účinnosti nových podmínek.

Příloha monitorovací zprávy se věnuje problematice rušení meteorologických radarů v důsledku nedodržování všeobecného oprávnění ze strany provozovatelů Wi-FI sítí. Pro ně ČTÚ ve druhé polovině letošního roku uspořádal semináře. Podnikatele na nich informoval o jejich základních povinnostech stanovených zákonem, u nichž zaznamenal nejvíce porušení. Současně úřad deklaroval, že bude využívat institutu předběžného opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení bez předchozí výzvy, a to v případech, kdy bude docházet k rušení meteorologických radarů, a výrazně zpřísní sankce za porušování podmínek všeobecného oprávnění.