Mesto Púchov buduje metropolitnú sieť so ZyXELom

Púchovčania sa rozhodli pre vybudovanie metropolitnej optickej siete. So spoločnosťou ZyXEL spustili prvú etapu projektu. (TZ)

Sieť primárne slúži na tepelne hospodárstvo, a to konkrétne na centrálny zber dát. Voľné kapacity siete sú potom predmetom obchodnej činnosti, teda poskytovanie konektivity pre občanov mesta.

Pre realizáciu bola samozrejme nevyhnutná potreba kvalitných switchov s väčším množstvom portov, prepájajúce jednotlivé prvky siete, zariadení či ďalšie časti siete. Preto si zástupcovia mesta vyberali spoločnosť ZyXEL a jej produkty v podobe plne vybaveného prístupového switcha GS2210-24 L2 Gigabit.

Tento switch je určený pre konvergované siete, teda také, ktoré v jednej IP sieti spájajú prenos dát, videa a hlasu, sú efektívnejšie, umožňujú centrálnu správu
a znižujú celkové náklady na realizáciu. Mesto v prvej etape použilo  28 kusov týchto switchov.

Inštalácii produktov zaistila spoločnosť  Munus s.r.o., certifikovaný partner spoločnosti ZyXEL, založená roku 2009. Munus s.r.o. ponúka kompletné služby a poradenstvo
v oblasti informačných technológií, návrhy, realizácie, budovanie a správu počítačových sietí.

O spoločnosti ZyXEL Communications

Spoločnosť ZyXEL Communications Corp., založená v roku 1989, je predná svetová spoločnosť v obore sieťových technológií, ktorá ponúka inovatívne a spoľahlivé internetové riešenia. Ako jeden z prvých výrobcov modemov prešiel ZyXEL radom transformácií v rýchle sa vyvíjajúcom odvetví sietí. V súčasnosti je ZyXEL jednou z mála spoločností na svete, ktoré dokážu ponúknuť kompletné sieťové riešenia telekomunikačným operátorom, malým až stredným podnikom aj užívateľom v digitálnej domácnosti, a to v širokej škále implementačných scénárov. K riešeniam pre telekomunikačné spoločnosti patria zariadenia pre ústredne (COE), zariadenia v objekte zákazníka (CPE), sieťové zariadenia pre drôtový
i bezdrôtový prístup či ústredné switche. Riešenia pre malé a stredné podniky aj pre veľké spoločnosti zahŕňajú unifikované bezpečnostné brány, LAN switche, WLAN a IP telefóniu. K riešeniam pre digitálnu domácnosť patria zariadenia pre pripojenie k sieti a multimediálne riešenia.