Vánoce a Silvestr přinášejí bujaré veselí, nárůst papírového odpadu je až 80 %

Vánoční svátky a Silvestr představují pro většinu z nás krásný konec roku, který se snažíme trávit v co nejpříjemnější atmosféře. V posledním týdnu roku však už tradičně stoupá konzumní horečka, která se týká nejrůznějších výrobků, od potravin, oblečení až po elektrospotřebiče a zábavní pyrotechniku. Zvýšená spotřeba domácností pak vede také k vyšší produkci odpadů. (TZ)

První vlna masivního hromadění odpadu, které je typické především pro velká sídliště měst, přichází hned po Štědrém dnu. K popelnicím odnášíme zejména nepřeberné množství papíru, ať už toho balicího nebo ve formě kartonových obalů od vánočních dárků všeho druhu. Zkušenosti městských samospráv hovoří jasně. Oproti běžným týdnům je závěr roku vždy ve znamení až stoprocentního nárůstu papírového odpadu. Reakce na to může být jediná. Posílení svozů odpadu, které obvykle probíhají v pravidelných týdenních intervalech. Zaměstnanci technických služeb tak patří mezi ty profese, které se v období mezi svátky rozhodně nezastaví.

Množství starého elektra a baterií rapidně narůstá

Velkým fenoménem vánočních svátků v současnosti jsou dárky ze sortimentu elektro. Většina z nás si pod stromečkem každoročně rozbaluje nové spotřebiče do domácnosti, počítačovou techniku či smartphony. Během ledna jejich starší předchůdci tak stále hojně končí v popelnicích, v lepším případně na sběrných místech. „Samostatnou kapitolou jsou pak dárky pro děti. Na Vánoce dostávají mnoho elektronických hraček, kterým po svátcích dojdou baterie, a také ty je třeba zlikvidovat ekologickou cestou,“ upozorňuje David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií. „V rámci projektu Buď líný nabízíme svoz elektroodpadu přímo z domácností zdarma. Lidé se mohou touto cestou zbavit nejen vysloužilých baterií, ale také malých a velkých domácích spotřebičů, nebo použitých tonerů z tiskáren či vysloužilých CD nebo DVD nosičů,“ doplňuje Vandrovec.

Po svátcích se hromadí papír a sklo, města posilují svozy odpadu

O tom, jak bujaře slavíme poslední týden roku, však nesvědčí jen rapidní nárůst papírového odpadu. O desítky procent oproti běžným týdnům roste také počet vyhozených plastových obalů a po Silvestru pak skleněných lahví. Jejich nadměrná produkce s nadsázkou představuje druhou vlnu hromadění odpadu, která doprovází start nového roku. V některých obvodech velkých měst, jako jsou Praha či Ostrava, v minulých letech dokonce řešili problém s přeplněnými popelnicemi na sklo, které se celé týdny nedařilo technickým službám vyprázdnit. V důsledku toho pak docházelo k situacím, kdy občané nuceně vynášeli odpad mimo prostor popelnic a vytvářeli černé skládky. Proto města každoročně posilují svozy odpadu, případně k tomu nasadí i takzvané hlídky čistoty, které objíždějí nejvíce zatížená místa a sbírají lahve či papírové a plastové obaly ležící mimo popelnice.

Nový rok doprovází odpad z pyrotechniky i vyhozené vánoční stromky

Specifickou záležitostí z hlediska produkce odpadů jsou pozůstatky po zábavní pyrotechnice, kterou po celé republice vítáme příchod nového roku. Také zde se jedná hlavně o papírové obaly, které často bohužel nekončí v popelnicích, ale zůstávají ležet na místě použití. Symbolicky období zvýšeného hromadění odpadu všeho druhu uzavírají vánoční stromky, které v domácnostech zůstávají obvykle do příchodu Tří králů. Poté velká část z nich končí u popelnic, odkud putují k likvidaci. V posledních letech však přibývají alternativní řešení v duchu ekologické likvidace či přímo zachování živého stromku. „Lidé tak například mohou řezaný stromek recyklovat u jeho prodejce, případně si na vánoční svátky zakoupit stromek živý, který později vrátí zpět do přírody,“ uzavírá Vandrovec.

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.