Poptávka po průmyslových robotech roste

Praha, 27. ledna 2015 – Podle dat Mezinárodní robotické asociace (International Federation of Robotics, IFR)*, má globální poptávka po průmyslových robotech rostoucí trend. V roce 2014 bylo podle IFR po celém světě instalováno více než 200 tisíc průmyslových robotů. To je o 15 % více než v roce 2013. Ještě výraznější pokrok v robotizaci lze sledovat v České republice a na Slovensku. (TZ)

„Výhledy na růst robotizace ve světě jsou optimistické. Tento proces je urychlován, mimo jiné, požadavky na modernizaci výrobních závodů a růst efektivity výroby, rostoucím využitím robotů v malých a středně velkých firmách, snižováním výrobních nákladů i možností spolupráce lidí se stroji,“ říká Jesper Sonne Thimsen, Area Sales Manager pro střední a východní Evropu ve společnosti Universal Robots. „Především vývoj robotů spolupracujících s lidmi bude jedním z hlavních trendů v následujících letech,“ dodává.

Podle expertů z IFR porostou v letech 2015 až 2017 celosvětové prodeje průmyslových robotů meziročně o cca 12 %. Do konce roku 2017 se továrny po celém světě stanou domovem pro 2 miliony robotů. Velké množství objednávek přijde především od automobilového průmyslu. Investice do průmyslových robotů porostou rovněž i v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, ve výrobě a zpracování plastů, při produkci potravin a nápojů, ve farmaceutickém průmyslu i v sektoru kovovýroby a strojírenství**.

Výrazný nárůst důležitosti robotizace můžeme sledovat rovněž i v České republice a na Slovensku. Podle dat IFR***, vzrostl v roce 2013 prodej robotů v České republice o 29 % na 1 337 jednotek. Tento nárůst je důsledkem rostoucích investic do robotů v automobilovém průmyslu, gumárenství a v odvětví výroby a zpracování plastů. Na Slovensku se prodalo 1 313 jednotek robotů, v porovnání se 174 jednotkami v roce 2012. Téměř všechny dodané roboty byly instalovány v automobilovém průmyslu. Další růst prodeje robotů je v obou zemích očekáván i v letech 2014 až 2017.

Bez ohledu na svoji velikost sázejí výrobci, kteří si přejí snížit produkční náklady a zvýšit konkurenceschopnost, na automatizaci výrobního procesu. Za tímto účelem volí nová řešení, jako jsou i lehké, flexibilní a snadno ovladatelné roboty za dostupnou cenu.

„Jsme připraveni naplnit potřeby podnikatelů nabídkou našich vylepšených robotů UR5 a UR10. Roboty od Universal Robots zajistí snížení výrobních nákladů i rychlou návratnost investice. Naše nabídka bude i nadále směřovat ke zvýšení flexibility zpracovatelského průmyslu a jeho lepšímu sladění s budoucími potřebami,“ shrnuje Jesper Sonne Thimsen, Area Sales Manager pro střední a východní Evropu ve společnosti Universal Robots.

Zdroje:

* http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/accelerating-demand-for-industrial-robots-will-continue-658/

** http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/accelerating-demand-for-industrial-robots-will-continue-658/

*** World Robotics 2014 – Industrial Robots, IFR Statistical Department

UNIVERSAL ROBOTS ApS

Firma Universal Robots je dánským výrobcem průmyslových robotů. Společnost byla založena v roce 2005 s cílem zpřístupnit roboty všem. Výsledkem je lehčí, flexibilnější a k životnímu prostředí ohleduplnější robotické rameno, které zásadně změnilo trh průmyslových robotů. Tomu doposud dominovaly velké, těžké a drahé roboty. Universal Robots vyvíjí a prodává robotická ramena, která snadno automatizují a zefektivňují monotonní a pracné průmyslové procesy. Díky tomu mohou továrny využívat zaměstnance tam, kde skutečně vytvářejí hodnoty. Universal Robots má přibližně 100 zaměstnanců. Veškeré vývojové a výrobní kapacity se nachází v dánském městě Odense.

Více informací o společnosti Universal Robots je k dispozici na adrese:

http://www.universal-robots.dk/DK/Presse/Multimedia.aspx