Technologie české společnosti Ataccama oficiálně mezi globálně nejlepšími řešeními v oblasti data managementu

Praha 29. leden 2015 – Česká softwarová společnost Ataccama nabízející kompletní řešení v oblasti datové kvality, data managementu a velkých dat již osmým rokem ukazuje klientům po celém světě, že lepší data opravdu znamenají lepší business. Důkazem kvality technologií této české společnosti je zařazení analytiky společnosti Gartner na tzv. Magické kvadranty v oblasti datové kvality a MDM (Master Data Managementu). (TZ)

Magické kvadranty společnosti Gartner pomáhají organizacím porozumět konkrétním technologickým trhům
a typicky slouží jako první krok při výběru nejvhodnějšího dodavatele daného technologického řešení.  Analytici společnosti Gartner hodnotí dodavatele podle řady predefinovaných kritérií, mimo jiné prostřednictvím rozhovorů s dodavateli a jimi poskytnutými referenčními kontakty z řad zákazníků. Výstupem této detailní analýzy je tzv. Magický kvadrant, což je grafické znázornění toho, jak si konkurenční dodavatelé navzájem stojí v rámci daného technologického trhu.

Mezi důležité IT segmenty, které Gartner také sleduje, patří i oblast datové kvality a master data managementu. Od konce roku 2014 lze technologie společnosti Ataccama najít jak na Magickém kvadrantu datové kvality, tak nově na Magickém kvadrantu pro Master Data Management.

Zařazení nástrojů Ataccama kompletně vyvíjených v České republice na oba kvadranty dělá z této technologie jedno z pouhých šesti globálně dostupných řešení kombinující datovou kvalitu a MDM, a to vše navíc v rámci jedné ucelené technologické platformy. Pro organizace, které Ataccama jednotnou technologickou platformu využívají, to v praxi znamená jednoduché nasazení i správu celého systému a značné úspory nákladů i práce.

Když lepší data znamenají lepší business

Správné nakládání s daty, která generují každý den například zákazníci bank nebo mobilních operátorů, jsou pro dané firmy klíčem k úspěchu. Data, která z množství různých míst a vzájemně mnohdy nepropojených systémů firemní analytici a marketéři získávají, bývají nestrukturovaná a pro obchod nepoužitelná. Navíc často obsahují chyby například v podobě překlepů, duplicit, neúplných či chybějících informací. Pro obdchodní nebo marketingové plány společností je ovšem klíčové vědět o svých zákaznících co nejvíce správných informací
a umět s nimi vhodně nakládat. Například, že pan Jakub Novák má běžný účet, platí hypotéku a šetří si na dovolenou. Nabízet tedy Jakubovi Novákovi opakovaně půjčku na dům způsobí jeho nespokojenost (= „mám
u nich přece hypotéku na byt, vždyť oni o mě nic nevědí“) a přinese dřív nebo později jeho odchod. Na druhou stranu správně načasovaná a vhodně zacílená nabídka s půjčkou na dovolenou vygeneruje bance novou obchodní příležitost a zároveň spokojeného zákazníka („má banka zná mé potřeby, ví, co chci“).

Technologie společnosti Ataccama, fungující navíc na jednotné platformě, dokážou miliony dat správně třídit
a vhodně sjednocovat.  Následně provedené analýzy, predikce, reporting a návazné marketingové či obchodní aktivity jsou tak postaveny na 100% kvalitních datech a přináší kýžené výsledky.

O společnosti Ataccama

Ataccama je česko-kanadská softwarová společnost s globální působností, která se zaměřuje na IT řešení
v oblasti datové kvality, data managementu a velkých dat. Na technologická řešení společnosti Ataccama spoléhá více než 250 zákazníků, od velkých nadnárodních korporací po středně velké organizace napříč odvětvími, a to především v Kanadě, Spojených státech, střední a západní Evropě.

O společnosti Gartner

Organizace Gartner nepodporuje žádného prodejce, výrobek ani službu, které uvádí ve svých výzkumných publikacích, a neradí uživatelům technologií, aby volili pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jinak označované. Výzkumné publikace agentury Gartner se skládají z názorů výzkumné sekce Gartner a nelze je brát jako neměnnou skutečnost. Agentura Gartner nenese žádnou záruku, přímou či nepřímou, ve spojení
s tímto výzkumem včetně veškerých záruk na prodejnost nebo kvalitu pro konkrétní účely.