Základem úspěchu při vývoji IT produktů je intenzivní spolupráce jednotlivých týmů uvnitř firmy, potvrzuje studie CA Technologies

Praha, 30. ledna 2015 – Nová studie společnosti CA Technologies s názvem „DevOps: The Worst-Kept Secret to Winning in the Application Economy“, odhalila, že firmy, které během vývoje softwaru využívají intenzivní spolupráci napříč jednotlivými odděleními, dosahují ve svém podnikání výraznějších úspěchů. Ve studii bylo osloveno 1 425 manažerů firem z celého světa, z nichž 88 % již využívá nebo v blízké budoucnosti plánuje přijmout strategii užší synergie týmů podílejících se na vývoji softwaru. (TZ)

Díky přijetí DevOps zaznamenalo zlepšení chodu firmy s ohledem na vývoj produktu 21 % respondentů. K nejvýraznějším pozitivním změnám patří zejména nárůst zákazníků, urychlení výrobního procesu a lepší kvalita a výkon aplikací. Obecně ze studie vyplynulo, že oproti světovému průměru nahlížejí pozitivněji na dopady DevOps respondenti z USA než z Evropy.

„Strategie užší spolupráce týmů na vývoji – DevOps – je mocným nástrojem k dosažení lepších hospodářských výsledků firem. Svědčí o tom data z našeho výzkumu: 34 % respondentů z firem, které mají nadprůměrný nárůst zisku, uvádí, že již přijali DevOps,“ říká Andi Mann, viceprezident CA Technologies. „V tomto kontextu je přijetí DevOps nutností – světová obchodní a IT špička potřebuje tuto strategii k tomu, aby se úspěšně adaptovala na byznys realizovaný pomocí mobilních aplikací, jejichž vývoj DevOps zefektivňuje, čímž zajišťuje firmám konkurenceschopnost a další růst.“

Další klíčové závěry výzkumu:

  • Subjekty, které přijaly postupy užší spolupráce mezi týmy na vývoji softwaru DevOps, jsou ochotnější investovat do lidí a nástrojů za účelem prohloubení spolupráce na bázi DevOps. Nejvíce firmy investují do náboru nových specialistů (63 %), dále do zapojení konzultantských firem (51 %). Nezbytným je také školení pro hladké přijetí DevOps (46 %).
  • Hlavní motivací pro přijetí DevOps je u firem potřeba zlepšit kvalitu a výkon aplikací, stejně jako posílit spokojenost koncového zákazníka (44 % respondentů).
  • Téměř všechny organizace s větším než průměrným růstem zisku zaznamenaly díky přijetí DevOps strategie viditelné výhody: asi v 95 – 97 % těchto firmem se zvýšila frekvence vývoje softwaru a služeb, a vyvíjené aplikace se staly dostupnější pro mnohem více platforem.
  • Bezpečnost a firemní struktura zůstávají hlavními překážkami, které braní v přijetí DevOps strategie (28 % respondentů).

Co je DevOps?

Strategie vývoje DevOps reaguje na vzájemnou závislost vývoje softwaru a IT provozu. Zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu. Výsledkem je rychlejší produkování softwarových aplikací a služeb firmy. Metodika DevOps je mezi IT společnostmi a firmami, které mají svá vlastní vývojová oddělení na software, silněji propagována od roku 2009.

Metodologie výzkumu

Vanson Bourne oslovil ve výzkumu CA Technologies 1 425 pracovníků v nejvyšších vedoucích a IT pozicích firem s minimálním obratem alespoň 500 milionů dolarů podnikající v oboru finančních služeb, zdravotní péče, malobochodu, telekomunikací a mediálního/zábavního průmyslu.

O CA Technologies

CA Technologies vytváří software, který pomáhá společnostem nastartovat jejich transformaci a umožňuje jim chopit se příležitosti ve světě application economy. Bez využití softwaru se totiž dnes neobjede žádné úspěšné podnikání, a to napříč obory. Od plánování, přes vývoj, řízení a zabezpečení, CA Techologies spolupracuje se společnostmi z celého světa, a mění tak způsob našeho života, obchodování i komunikace – a to skrze mobilní, soukromý a veřejný cloud distribuovaný na základě vyspělé mainframové technologie. Více se dozvíte zde.

Pražská pobočka CA Technology byla otevřena v roce 2005. R&D v pražském CA Technologies pracuje asi 300 softwarových specialistů a jejich počet rychle roste. Pro více informací o pražské pobočce CA Technologies klikněte zde.