Televize v roce 2014 odvysílaly 20 430 hodin komerčních sdělení, inzerce uveřejněná v tisku by mohla lemovat trasu dálnice z Prahy do Hradce Králové

Společnost Admosphere za rok 2014 zmonitorovala přes 12 milionů reklamních sdělení. Z interní analýzy společnosti vyplynulo, že televize v loňském roce odvysílaly celkem 20 430 hodin komerce, rádia by mohla z odvysílané reklamy utvořit smyčku dlouhou 3 roky a 332 dní a inzerce uveřejněná v tisku by mohla lemovat trasu dálnice z Prahy do Hradce Králové. (TZ)

Společnost Admosphere, která se na českém trhu zabývá monitoringem reklamy v televizi, tisku, rádiu, na internetu a v out-of-home médiích, v roce 2014 zmonitorovala více než 12 milionů reklamních sdělení. To je o tři čtvrtě milionu více než v roce 2013.

O jak velký objem reklamy se jedná, se pokusila Admosphere v interní analýze přiblížit na mediatypech televize, rozhlas a tisk. Na 33 televizních stanicích, které Admosphere v Česku monitoruje, se v průběhu roku 2014 odvysílaly téměř 3 miliony reklamních spotů. Vezmeme-li v úvahu, že by se všechna odvysílaná reklamní sdělení spojila, utvořila by pásmo dlouhé 20 430 hodin. Trvalo by tedy 2 roky a 121 dní, než by se veškerá loňská televizní komerce v kuse odvysílala.

Ještě více hodin inzertních sdělení odvysílalo sedm desítek českých rozhlasových stanic. Více než 5 milionů reklamních spotů by bylo možné spojit ve smyčku dlouhou 3 roky a 332 dní.

V tisku se v roce 2014 objevilo přes 960 tisíc inzerátů. Podle informací z monitoringu o rozměrech jednotlivých inzerátů by jejich souhrnná délka mohla lemovat trasu dlouhou 126 km, což odpovídá zhruba cestě z Prahy do Hradce Králové.

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.