Padělek za cenu originálu? Jak se bránit nepoctivým obchodníkům

Stále častěji nachází Česká obchodní inspekce padělky oděvů, obuvi, hodinek nebo doplňků i v luxusních kamenných obchodech. Nic netušící zákazník si tak může místo originálu domů přinést sice kvalitní, ale přece jen pouhou napodobeninu světoznámé značky. A co víc! Koupí ji za stejné nebo velmi podobné peníze, jako originál. Ale opravdu se chce českým spotřebitelům platit za zdařilé padělky zbytečné tisíce? (TZ)

Nejspíš jen málokoho by napadlo, že může v luxusním butiku v centru Prahy narazit na padělky zboží, které mu obchodník navíc nabízí za stejnou nebo velmi podobnou cenu, jako se prodává originál. Poslední podobný případ se stal krátce před Vánoci, kdy inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) zajistili ve dvou prodejnách stejného majitele téměř 300 neoriginálních výrobků.

Odhalí se jen vrcholek ledovce

Přestože každý měsíc provede ČOI řadu podobných kontrol na území celé republiky je více než pravděpodobné, že se podaří zachytit pouze vrcholek ledovce. „Navíc můžete řadu padělaného zboží za drahé peníze zakoupit také přes internet.“ Upozorňuje Kateřina Procházková z bezplatného poradenského portálu poradnaveritele.cz na další zdroj padělaného zboží. V těchto případech však máte možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 14ti dní a po obchodníkovi požadovat zpět zaslání peněz. Tedy pokud odhalíte, že jste si vlastně nekoupili originál ale padělek. Odborníci se totiž shodují, že je rok od roku stále těžší to od sebe rozeznat.

Padělek za tisíce? Děkuji, nechci!

Určitě nikdo netouží mít doma předražené neoriginální zboží a už vůbec o něj nestojí ten, který si neváhá připlatit i několik tisícovek pro to, aby si byl jistý značkou i kvalitou. Co máte dělat, když zjistíte, že jste si místo originálního zboží koupili předražený padělek? „V první řadě se obraťte s žádostí o reklamaci na obchodníka, který vám zboží prodal. Můžete po něm požadovat buď odstoupení od smlouvy, kdy vy mu vrátíte zboží a obchodník vám vyplatí zaplacené peníze, nebo se můžete domluvit na přiměřené slevě z kupní ceny.“ Říká Kateřina Procházková.

Reklamace má však několik úskalí

K té nejčastější bude jistě patřit fakt, že obchodník jen velmi nerad dobrovolně přizná, že jeho zboží je neoriginální. Bude i nadále tvrdit, že zboží je v pořádku a může vám tedy reklamaci zamítnout. „Nyní bude na vás prokázat, že vámi zakoupené zboží je padělek. Způsobů je hned několik. Od nahlášení případu na ČOI, přes posudek soudního znalce, až po podání trestního oznámení kvůli poškozování spotřebitele, porušení práv k ochranné známce a jiným označením.“ Říká advokát Tomáš Chalupa spolupracující s portálem poradnaveritele.cz

Reklamujte pokud možno ihned, co vadu zjistíte

Podle zákona však musí spotřebitel oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o tom, že si místo originálu zakoupil padělek. Při reklamaci by měl zákazník navíc rovnou uvést, zda si přeje odstoupit od smlouvy nebo žádá o přiměřenou slevu z kupní ceny. „Jestliže kupující uplatní odstoupení od smlouvy, tímto okamžikem se závazky stran z kupní smlouvy zrušují a strany jsou povinny si vrátit poskytnutá plnění. Jinými slovy, prodejce vrátí peníze v plné výši a kupující zboží, které reklamuje. Závazky stran ze smlouvy se totiž zrušují s účinky ke dni, kdy byla uzavřena a prodávající nemá právo po vás požadovat jakékoliv peníze za to, že zboží bylo již použito.“ Dodává Tomáš Chalupa.

Soud jako poslední možnost

Pokud nebude obchodník reagovat na reklamaci, nebo vám ji neoprávněně zamítne, můžete se ještě bránit soudní cestou. „Nezáleží na tom, zda jste si pořídili oblek za dvacet a více tisíc, sluneční brýle za pět tisíc nebo tričko za dva tisíce. Minimální částka, které se soudní cestou můžete domáhat, není nijak stanovena. V případě, že jste si za cenu originálu koupili padělek, a to v domnění, že se jedná o originální výrobek, můžete prodejce žalovat.“ Uzavírá Procházková

Desatero správné reklamace u neoriginálního zboží

  1. Vždy si pečlivě schovávejte účtenky, kupní doklady
  2. Reklamujte zboží ihned, co zjistíte, že se nejedná o originál
  3. Reklamaci vždy vyřizujte písemně
  4. Veškerou písemnou komunikaci si schovávejte – smlouvy, účtenky, faktury, náklady na znalecký posudek, atp. vše posílejte doporučeně, ideálně na dodejku
  5. Nezapomeňte, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30ti dní
  6. Uveďte písemně do protokolu, jaký způsob řešení preferujete – zda odstoupení od smlouvy, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny
  7. Pamatujte si, že při odstoupení od smlouvy máte nárok na vrácení plné částky, kterou jste zaplatili
  8. Jestliže obchodník nereaguje, reklamaci zamítne – braňte se podnětem na ČOI – ta může udělit pokutu až do výše 5 milionů nebo trestním oznámením
  9. Zajistěte si posudek na zakoupené zboží
  10. Pakliže vám obchodník ani poté nevrátí peníze, braňte se soudní cestou