Citrix zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí

Čtvrtletní výnosy ve výši 813 milionu amerických dolarů znamenají meziroční zvýšení o 7 procent (TZ)

Robert Calderoni byl jmenován prozatimním CEO a prezidentem Citrixu

SANTA CLARA, Kalifornie – 22. října 2015 — Společnost Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) zveřejnila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2015 končícího 30. září 2015.

Finanční výsledky

V třetím čtvrtletí fiskálního roku 2015 společnost Citrix dosáhla výnosů ve výši 813 milionů dolarů, což ve srovnání s výnosy 759 milionů dolarů v třetím čtvrtletí fiskálního roku 2014 představuje 7 procentní nárůst výnosů.

Výsledky podle metodiky GAAP

Čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2015 činil 56 milionů dolarů, tj. 0,35 dolaru zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 48 milionů dolarů, tj. 0,29 dolaru zředěného zisku na akcii, za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2014. Výsledky podle metodiky GAAP za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2015 zahrnují náklady ve výši 65 milionů dolarů spojené se znehodnocením nehmotných aktiv souvisejících s akvizicí ByteMobile, zahrnuté v odpisu závislých produktů a dalších nehmotných aktiv, a výdaje na restrukturalizaci ve výši 14 milionů dolarů spojené s náklady na odstupné a zbavení se zařízení  v souvislosti s restrukturalizačním programem za rok 2015. Výsledky za třetí čtvrtletí 2014 podle metodiky GAAP zahrnují náklady ve výši přibližne 21 milonů dolarů spojené s výdaji na patentové soudní řízení, a výdaje na restrukturalizaci ve výši 3 milionů dolarů spojené s náklady na odstupné v souvislosti s restrukturalizačním programem za rok 2014.

Výsledky neodpovídající metodice GAAP

Čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2015 neodpovídající metodice GAAP činí 168 milionů dolarů, tj. 1,04 dolaru zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 125 milionů dolarů za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2014, tj. 0,75 dolaru zředěného zisku na akcii. Čistý zředěný zisk na akcii neodpovídající metodice GAAP za třetí čtvrtletí fisklálních roků 2015 a 2014 nezahrnuje efekty spojené s amortizací pořízených nehmotných statků, náklady spojené s burzou cenných papírů a amortizací dluhových cenných papírů, náklady na program restrukturalizace a daňové vlivy související s těmito položkami. Čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2014 neodpovídající metodice GAAP také nezahrnuje náklady spojené s výdaji na patentové soudní řízení a daňové následky související s těmito položkami.

Přehled finančních výsledků za třetí čtvrtletí

Porovnáním výsledků za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2015 s údaji za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2014 bylo zjištěno:

  • Příjmy z produktů a licencí se vzrostly o 7 procent.
  • Příjmy ze softwaru a služeb vzrostly o 15 procent.
  • Příjmy z aktualizací licencí a údržby vzrostly o 6 procent.
  • Příjmy z poskytování profesionálních služeb, které tvoří konzultace, produktová školení a certifikace, klesly o 13 procent.
  • Kromě softwaru jako služby vzrostly čisté příjmy v regionu Americas o 9 procent, v regionu EMEA vzrostly o 2 procenta a v pacifickém regionu klesly o 3 procenta.
  • Odložené příjmy k 30. září 2015 činily celkem 1,5 miliardy dolarů, v porovnání s 1,4 miliardy dolarů k 30. září 2014 se jedná o nárůst o 7 procent.
  • Cash flow z provozní činnosti za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2015 činil 260 milionů dolarů, v porovnání se 164 miliony dolarů za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2014.

Robert Calderoni byl jmenován prozatimním CEO a prezidentem Citrixu

Citrix kromě finančních výsledků také oznámil jmenování Roberta Calderoniho, výkonného předsedy Citrixu, prozatímním CEO a prezidentem společnosti Citrix. Mark Templeton, který zastával funkci CEO a prezidenta před Calderonim, v červenci tohoto roku oznámil, že po jmenování nového CEO by rád odešel do důchodu, a že v poradní roli bude působit do konce roku 2015. Proces výběrového řízení na CEO Citrixu zůstává stále v plném proudu.

Finanční výhled na fiskální rok 2015

Vedení společnosti Citrix očekává, že dosáhne následujících výsledků ve fiskálním roce končícím 31. prosince 2015:

  • Očekává se čistý zisk v rozmezí mezi 3,24 a 3,25 miliardami dolarů
  • Čistý zisk zředěný na akcii podle metodiky GAAP se očekává v rozmezí od 1,83 do 2,05 dolaru. Čistý zisk zředěný na akcii neodpovídající metodice GAAP se očekává v rozmezí od 3,85 do 3,90 dolaru, přičemž nezahrnuje 0,92 dolaru na následky spojené s výdaji na burze cenných papírů, 1,13 dolaru spojené s  amortizací získaných nehmotných statků, 0,20 dolaru spojených s amortizací dluhových cenných papírů, 0,41 dolaru spojených s náklady na restrukturalizaci, 0,01 dolaru spojených s benefity z patentových soudních řízení a 0,58 až 0,85 dolaru spojených s daňovými následky souvisejícími s těmito položkami.

Zprávy o výsledcích Q3 a jmenování Roberta Calderoniho v originálním plném znění v anglickém jazyce nalezente zde:

http://www.citrix.com/news/financial-releases/oct-2015/citrix-reports-third-quarter-financial-results.html

http://www.citrix.com/news/financial-releases/oct-2015/citrix-appoints-board-member-robert-calderoni-as-interim-preside.html

O Citrixu

Společnost Citrix (NASDAQ:CTXS) je odborníkem v implementaci softwarového pracovního prostředí, sjednocování virtualizace, správy mobility, networkingu a SaaS řešení, čímž otevírá nové možnosti obchodu a umožňuje lidem pracovat lépe. Řešení společnosti Citrix zvyšují mobilitu podniků prostřednictvím bezpečných osobních pracovních prostředí, která zaměstnancům nabízí okamžitý přístup k aplikacím, desktopům, datům a komunikaci z jakéhokoli zařízení a prostřednictvím jakékoli sítě a cloudu. Řešení Citrix používá více než 400 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Roční zisk v roce 2014 dosáhl 3,14 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.citrix.cz.

Pro investory Citrixu

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou učiněna „v dobré víře“ v souladu s ustanoveními podle části 27A amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 a části 21E amerického zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) z roku 1934. Prognostické předpoklady v této zprávě nejsou zárukou budoucího vývoje. Tato prohlášení zahrnují řadu faktorů, které by mohly způsobit značnou odlišnost skutečných výsledků, včetně rizik spojených s produkty, jejich vývojem, integrací a distribucí, poptávkou po produktech a zajištěním výroby, přijetím nových produktů u uživatelů, ekonomickými a konkurenčními faktory, klíčovými strategickými vztahy Citrixu, akvizičními a příslušnými integračními riziky a také dalšími riziky uvedenými v dokumentech společnosti, které jsou předkládány komisi pro regulaci amerického finančního trhu SEC (Securities and Exchange Commission). Citrix nepřebírá žádné závazky ohledně aktualizace jakýchkoli informací o očekávaném vývoji, obsažených v této tiskové zprávě nebo týkajících se zde zveřejněných prohlášení.

Plánování a vývoj jakýchkoli popisovaných vlastností a funkcí produktů a načasování jejich uvedení na trh zůstává výlučně v naší kompetenci a může být bez upozornění nebo konzultace změněno. Poskytované informace jsou pouze orientační a nejsou závazkem, slibem ani zákonnou povinností dodat jakýkoli materiál, kód nebo funkci a nemělo by se na ně spoléhat při rozhodování o nákupu, ani by neměly být začleňovány do žádného kontraktu.