Vítězem novinářské ceny ACM SPY 2015 se stal Adam Bocko s monitoringem silniční dopravy z leteckých videí

Novinkou šestého ročníku ACM SPY bylo novinářské hlasování, kterého se zúčastnilo 14 IT novinářů z Čech a ze Slovenska. Jednoznačným vítězem tohoto hlasování se stal Adam Babinec s prací Monitorování dopravy z leteckých videí, který v hlavní soutěži obsadil druhé místo. (TZ)

Práce se zabývala analýzou po sobě jdoucích leteckých snímků dopravních křižovatek, které byly pořízeny kamerou z výšky přibližně 150 metrů pomocí autonomně létajícího stroje. Systém vyhodnotí geometrii křižovatky, identifikuje pohybující se objekty a sleduje jejich pohyb. Při testování správně určil 92 % trajektorií.

„Práce implementuje levný a přesto přesný nástroj pro získávání trajektorií vozidel na základě leteckých videozáznamů. Sběr těchto informací je nezbytný pro efektivní analýzu a řízení dopravy,“ řekl doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., děkan FIT VUT v Brně a předseda poroty soutěže ACM SPY. „Porotci si práce cení nejen pro její rozsáhlý rešeršní obsah, ale především pro realizační aspekt práce, která se uplatní například v činnosti dopravních analytiků při analýze chování řidičů na komplikovaných křižovatkách.“

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

O soutěži ACM SPY

ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je jediná oficiální soutěž nejprestižnějších českých a slovenských univerzit a profesní organizace ACM chapters CZ a SK o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi.

ACM SPY 2015 je již šestým ročníkem  této soutěže. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a slovenských univerzit nominovat až 10 IT prací od svých studentů. Jejich kvalita je pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace.

Soutěž organizují české a slovenské univerzity ve spolupráci se soukromými firmami. Hlavními organizátory ročníku 2015 jsou VUT v Brně a společnost Profinit. Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.acm-spy.cz a www.acm-spy.sk.

O společnosti Profinit, s.r.o.

Profinit je od roku 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information managementu. Úspěšně dodává řešení především v oblasti vývoje software na zakázku, datových skladů a business intelligence zákazníkům v Evropě i USA. Profinit je dlouhodobým partnerem pro více než 50 významných společnosti z oblastí financí, telekomunikací, utilit a státní správy (v České republice jsou to mj. Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, O2, Vodafone a řada dalších).

Profinit poskytuje komplexní služby od návrhu a optimalizace procesů, business a IT architektury až po finální dodávky ICT řešení. Podle údajů IDC (2012) patří mezi 5 největších firem v oblasti vývoje software na zakázku v České Republice a je držitelem řady dalších ocenění. www.profinit.eu