Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2015

Praha, 17. prosince 2015 – Ukončení smlouvy ze strany operátora nemůže být považováno za porušení smluvní povinnosti zákazníka a spojováno se smluvní pokutou, a to bez ohledu na důvod ukončení smlouvy. Jde o výkon práva, který nelze sankcionovat. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ, o kterém informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva. Rozhodnutí se zabývá případem operátora T-Mobile, který po zákazníkovi nárokoval smluvní pokutu ve výši součtu zbývajících měsíčních paušálů, přestože smlouvu sám jednostranně ukončil. (TZ)

Monitorovací zpráva dále přináší přehled vánočních akcí tuzemských mobilních operátorů a zmiňuje podrobnosti k chystané aukci kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz. Ta by měla proběhnout v první půli roku 2016. Návrh podmínek aukce zohledňuje aktualizované nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.

Zpráva rovněž uvádí přehled evropsky harmonizovaných linek pro pomoc v nouzi, začínajících předčíslím 116. V současnosti jsou v ČR takto provozovány: linka bezpečí, linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí a linka první psychické pomoci. Tematická příloha monitorovací zprávy se věnuje Nařízení Evropské komise k mezinárodnímu roamingu a pravidlům síťové neutrality.