MAFRA, a. s., podala stížnost na Českou televizi k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli nepravdivým informacím v pořadu Otázky Václava Moravce

Nepravdivý výrok, který Česká televize odvysílala dne 13. 12. 2015 v pořadu Otázky Václava Moravce, se týkal informace, že podnik Lesy České republiky, s. p., si u MAFRA, a. s.,  „bez výběrového řízení objednal tisk a distribuci novin Lesů České republiky“. Na tuto zakázku přitom bylo podnikem Lesy České republiky, s. p., před jejím zadáním provedeno výběrové řízení. (TZ)

Jelikož Česká televize před odvysíláním pořadu nekontaktovala nikoho z mediální skupiny s žádostí o vyjádření, podle názoru MAFRA, a. s., tím porušila elementární pravidla novinářské práce a zcela vybočila ze zásad objektivity, které jsou stanovené zákonem (porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání).

Přestože už dne 14. 12. 2015 požádala MAFRA, a. s., Českou televizi o nápravu a adresovala generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi dopis se žádostí o omluvu, zůstala tato výzva do dnešního dne bez odezvy. Proto MAFRA, a. s., činí tento krok a podává stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Reklamy