Více než polovina IT kandidátů doporučených na pracovní pozici agenturou u zaměstnavatele působí déle než 4 roky

13. ledna 2016 − Výsledky interní analýzy dat přední IT recruitment společnosti poukazují na to, že investice do kvalitního výběru zaměstnanců se vyplatí, a to především z dlouhodobého hlediska. Proč? Nejaktuálnější data ukazují, že více než polovina agenturou doporučených kandidátů působí u zaměstnavatelů, kam byli doporučeni, více než 4 roky. (TZ)

„Je to potěšující informace jak pro nás, tak i pro naše klienty,“ říká Lukáš Dočkal, řídící partner společnosti Advanced Search Technology s.r.o. orientující se výhradně na ICT segment. „Obzvláště vezmeme-li v úvahu, že poptávka po kvalitních kandidátech stále roste a výrazně pokulhává za nabídkou.“ To ostatně dokazuje jeden z hlavních důvodů odchodu zaměstnanců. Většinou v rámci konkurenčního boje přechází k jiné firmě za lepším finančním ohodnocením.

Advanced Search Technology zpracovala a následně vyhodnotila svá interní data reflektující období mezi rokem 2007 a 2015. Cílem šetření bylo prozkoumat délku pracovního poměru agenturou umístěných kandidátů a nejčastější důvody jejich odchodu. Nově zpracovaná data byla také použita pro srovnání s výsledky obdobné analýzy realizované v roce 2012.

Výsledky ukazují na to, že:

    • Více než 53 % agenturou doporučených kandidátů spolupracuje s klientem více než 4 roky. Hranici 3 let pak překoná 71 % z nich.
    • Z celkového počtu všech agenturou umístěných kandidátů v roce 2014 z nich 9 z 10 stále působí u klientů, kam jim bylo zaměstnání zprostředkováno.
    • Mezi rokem 2011 a 2015 došlo oproti letům 2007 – 2011 ke snížení počtu kandidátů, jež ukončili spolupráci s klienty v průběhu zkušební doby z 5 % na pouhých 3,5 %.

 

  • Méně než 10 % agenturou umístěných IT specialistů se rozhodne ukončit spolupráci se svým novým zaměstnavatelem v období mezi 3. a 12. měsícem od svého nástupu.

 

„Vezmeme-li v úvahu, že do těchto čísel se promítá i období tzv. ekonomické krize v roce 2010 a odráží situaci vysoce kvalifikovaných pracovníků, jež disponují velmi poptávanými profesními zkušenostmi, pak můžeme být s těmito výsledky rozhodně spokojeni,“ konstatuje Lukáš Dočkal a dále pokračuje: „myslím, že jasnou zpětnou vazbou, kterou nám analýza poskytla, je i fakt, že více než polovina námi vybraných IT odborníků zůstává ve společnosti, kam byli doporučeni, déle než čtyři roky. Tento výsledek potvrzují i data získaná v předchozím průzkumu z roku 2012. Z toho můžeme usuzovat, že na obsazované pozice vybíráme vhodné kandidáty, kteří jsou pro naše klienty dlouhodobým přínosem a vyplácející se investicí.“

V oblasti ICT přitom můžeme stále pozorovat velmi výrazně stupňující se převahu poptávky před nabídkou. Počet volných pozic a náborové plány společností rostou, některé budou mít nejspíše problém své současné zaměstnance udržet, zatímco pro jiné to bude znamenat nutnost navýšit své náborové rozpočty. „Zejména v případě velmi zkušených programátorů se roztáčí platová spirála, kdy byť jsou řadovými zaměstnanci, tak jejich příjmy jsou dnes často vyšší než příjmy managementu v jiných oborech,“ uvádí Lukáš Dočkal.

Průzkum společnosti Advanced Search Technology s.r.o také na základě získaných dat od kandidátů a klientů identifikoval nejčastější příčiny vedoucí k ukončení vzájemné spolupráce.

Důvody ukončení spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  
Rozhodnutí kandidáta 89 %
Nevyhovující pracovní výkon zaměstnance 7 %
Změny na straně společnosti 4 %

 

V 90 % případů vede k ukončení spolupráce se zaměstnavatelem rozhodnutí zaměstnance. Hlavními důvody jsou nevyhovující pracovní náplň (nenaplnění představ) nebo finanční podmínky spolupráce. A to především v souvislosti s objevující se alternativou jiné pracovní nabídky.

Zdroj: Advanced Search Technology