Německá společnost CompuGroup Medical AG, vlastník českého zastoupení CompuGroup Medical ČR, změnila právní formu na evropskou společnost CGM SE

Společnost CompuGroup Medical AG (CGM AG), která drží jedno z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví, změnila právní formu organizace z německé akciové společnosti na CGM SE. CGM se tak stala nadnárodní evropskou společností. Změna bude mít pozitivní vliv i na české zastoupení, neboť přinese lepší spolupráci a pohyb zaměstnanců v rámci evropského kontinentu. Za CGM Česká republika (CGM ČR) bude jako člen zvláštního vyjednávacího výboru vystupovat Jiří Leník, který se stal členem Zaměstnanecké rady CGM SE. (TZ)

Nová právní forma umožní společnosti dále se rozvíjet v nadnárodním měřítku a zároveň respektovat jednotlivé národní aspekty. „Evropská společnost je právní forma společnosti, která umožní naší organizaci větší rozvoj a širší účast jednotlivých dceřiných společností na dění celého holdingu,“ uvádí Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical ČR a dodává: „Změna však neovlivní právní strukturu českého vedení značky.“

Tržní podíl společnosti CompuGroup Medical činí v oblasti poskytovatelů zdravotnických systémů celosvětově až 70 %. „Vzhledem k našemu postavení na trhu a mezinárodně úzké spolupráci mohou být naše produkty neustále rozvíjeny podle požadavků zákazníků a nejmodernějších specifikací,“ doplňuje Vladimír Přikryl.

Jako zástupce pro ČR zvolen Jiří Leník

V případě CGM budou mít zástupci možnost podílet se na chodu společnosti prostřednictvím účasti v nově zřízené Zaměstnanecké radě CGM SE. Ta nyní sdružuje 19 členů ze 13 evropských zemí. Českým zástupcem se stal Jiří Leník, který pracuje v CGM od roku 2006. V současnosti působí na pozici Project Manager – Team Leader Consulting v oblasti Health Connectivity Services. Zde se věnuje spolupráci se zdravotními pojišťovnami a projektům napříč českým zdravotnictvím.

O skupině CompuGroup Medical SE

CompuGroup Medical je jednou z předních světových společností zaměřených na eHealth. S celkovými příjmy okolo 500 milionů eur jsou její softwarové produkty navrženy tak, aby podporovaly všechny odborné a organizační činnosti v lékařských ordinacích, lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Informační služby pro všechny subjekty zapojené do procesu poskytování zdravotní péče a sdílení elektronických zdravotních záznamů přispívají k bezpečnější a efektivnější péči o pacienty.

Služby CompuGroup Medical jsou založeny na unikátní zákaznické síti více než 400 000 lékařů, zubních lékařů, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů služeb. Se zastoupením v 19 zemích a se zákazníky ve 40 zemích po celém světě je CompuGroup Medical společností s jedním z nejvyšších pokrytí mezi poskytovateli služeb elektronického zdravotnictví. Přibližně 4 200 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců podporuje inovativní řešení pro stále rostoucí požadavky zákazníků na systém zdravotní péče.

O společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Vizí společnosti je plně elektronizované zdravotnictví. Společnost je lídrem tuzemského trhu ambulantních informačních systémů. Poskytuje rovněž softwarová řešení pro nemocnice a laboratoře. S jejími produkty a službami jsou lékaři spokojeni, což potvrzují pravidelné průzkumy. Vnímají ji jako společnost, která je flexibilní, inovativní, zajímá se o problémy a potřeby lékařů a v konečném důsledku jim usnadňuje život. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců. Společnost CompuGroup Medical Česká republika je od května 2012 členem ICT Unie.