InterSystems HealthShare je nejlépe hodnoceným nástrojem pro výměnu zdravotnických informací v kategorii produktů nezávislých na využívaném systému

PRAHA, Česká republika, 30. března 2016 – Společnost InterSystems, světový lídr v informačních technologiích pro zdravotnictví, oznámila, že její platforma InterSystems HealthShare® obdržela nejvyšší hodnocení zákazníků v kategorii nástrojů pro výměnu zdravotnických informací (HIE) nezávislých na architektuře konkrétního systému elektronických zdravotních záznamů. Hodnocení zveřejnila výzkumná agentura KLAS ve své aktuální zprávě „HIE 2016 Shifts in Vendor Performance and Provider Outlook“. (TZ)

Nezávislá výzkumná agentura KLAS zabývající se technologiemi pro zdravotnictví, provedla šetření mezi 332 poskytovateli zdravotní péče, při kterém zjišťovala současný stav na trhu s nástroji pro výměnu zdravotnických informací, přičemž zkoumala spolehlivost, významnou pozici na trhu a schopnost reagovat na potenciální změny. Platforma InterSystems získala celkové skóre 87,1, což představuje druhé nejlepší celkové hodnocení a nejlepší výsledek v kategorii nástrojů pro výměnu zdravotnických informací nezávislých na architektuře konkrétního systému elektronických zdravotních záznamů. Hodnocení dokládá kvality platformy HealthShare jak z hlediska výkonu, tak i z hlediska její perspektivy.

Podle agentury KLAS hraje interoperabilita klíčovou úlohu ovlivňující úspěch projektů v oblasti zdraví populace, které přispívají k transformaci zdravotnictví od kvantitativní ke kvalitativní péči. „Zdravotnické organizace nemohou zlepšovat kvalitu péče a nevyhnou se finančním postihům v průběhu péče, pokud nemají možnost sdílet data o pacientech a bez problémů převádět pacienty mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními,“ uvádí se ve zprávě.

„Zákazníci InterSystems projevili HealthShare velkou důvěru a spoléhají, že naše platforma tuto klíčovou funkci – interoperabilitu – zajistí i do budoucna,“ řekl Joe DeSantis, viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems.

(Zdroj: KLAS, „HIE 2016: Shifts in Vendor Performance and Provider Outlook“, únor 2016, strana 2.)

Agentura KLAS se poskytovatelů zdravotní péče tázala: „Bude váš dodavatel zdravotnických technologií během několika následujících let schopen uspokojovat vaše potřeby týkající se interoperability?“ Společnost InterSystems byla mezi dodavateli, kteří byli nejlépe hodnoceni jak z hlediska výkonu poskytovaného nástroje pro výměnu zdravotnických informací, tak z pohledu perspektiv interoperability: „Devět z deseti zákazníků se domnívá, že společnost InterSystems bude během následujících tří let schopna uspokojovat jejich potřeby,“ uvádí zpráva. „Klienti InterSystems jsou přesvědčeni, že tato společnost bude i nadále plnit jejich požadavky v oblasti služeb, a věří, že v InterSystems jsou schopni se adaptovat na jakékoli změny v oblasti technologií.“

 

Ostrov stability s vysokým výkonem

V proměnlivé oblasti technologií pro výměnu zdravotnických informací je InterSystems jedním z mála prodejců, kteří si vytvořili „poměrně stabilní ostrov s vysokým výkonem“, jak se uvádí ve zprávě KLAS. „Tito prodejci dokázali svůj výkon během posledních dvou let z větší části udržet či vylepšit. A tajemství jejich úspěchu? Nonstop poskytované služby.“

Ve zprávě KLAS zákazníci používající HealthShare zmiňují:

  • „Jednou z předností společnosti InterSystems je to, že je schopna nám dodat platformu pro strategickou informatiku, s níž může dělat vše, co chceme.“
  • „Společnost InterSystems svým zákazníkům naslouchá. Zástupci InterSystems s námi neustále komunikují. Lidé z technické podpory jsou velmi ochotní a jejich obchodní zástupci jsou fenomenální při mapování našich potřeb.“
  • „Systém upozorňování na klinické události od InterSystems je opravdu výborný. Je to opravdu důležité, protože máme organizace, které v současnosti pracují na programech pro rizikové skupiny populace a potřebují omezit opakované hospitalizace, jimž je možno předejít. Rozesílání upozornění pomáhá poskytovatelům zdravotní péče si udržet přehled. Informace mohou získávat tak, že se přihlásí do systému upozorňování na události a pak jsou upozorněni vždy, když se jejich pacienti objeví na pohotovosti.“
  • „Líbí se mi, že software HealthShare Information Exchange umí pracovat se zprávami, které mají různé typy struktur. HealthShare Information Exchange je velmi flexibilní. Analytická část systému je impozantní. Teď se nám otevírá možnost zpracovávat nestrukturovaný text. “
  • „Celá oblast interoperability se během příštích dvou až tří let změní. Propojení budou vypadat úplně jinak než dnes. Standardy FHIR umožní systémům elektronických zdravotních záznamů komunikovat s jinými systémy elektronických zdravotních záznamů. Celá problematika výměny zdravotnických informací se tedy jakoby obejde, zůstává zde ovšem jeden klíčový problém. FHIR neobsahuje lokátor záznamů. InterSystems už upravuje svou platformu, aby byla schopna zvládnout takovouto činnost a požadavky. Pomáhají nám připravit se na budoucnost.“

Hlas zákazníků

„Hodnocení agentury KLAS je považováno za velmi spolehlivé, protože v něm zaznívají názory poskytovatelů zdravotní péče (našich zákazníků) a není postaveno na subjektivní analýze. Je pro nás velkou ctí, že nám naši klienti udělili tak vysoké hodnocení na poli technologií pro výměnu zdravotnických informací. Těšíme se, že i nadále budeme v oblasti výměny zdravotnických  informací naplňovat jejich potřeby s pomocí naší platformy pro zdravotnickou informatiku, která v dlouhodobém horizontu uspokojí jejich požadavky na interoperabilitu,“ říká k hodnocení agentury KLAS Joe DeSantis z InterSystems.

KLAS definuje výměnu zdravotnických informací (HIE) jako aktivní výměnu údajů o pacientech i jiných informací (jednosměrně nebo obousměrně) mezi alespoň dvěma organizacemi poskytujícími zdravotní péči. Informace musí být sdíleny mezi organizacemi, které nejsou součástí téže vlastnické struktury, tj. mezi samostatnými organizacemi. Do této studie nejsou zahrnuty systémy, v nichž aktivní výměna dat zatím nebyla zahájena.

Více informací o zprávě agentury KLAS , „HIE 2016: Shifts in Vendor Performance and Provider Outlook,“ najdete na www.KLASresearch.com/reports. Zpráva je k dispozici poskytovatelům zdravotní péče a prodejcům. Poskytovatelé zdravotní péče mohou obdržet výraznou slevu z běžné prodejní ceny či mohou zdarma získat souhrn zprávy výměnou za poskytnutí údajů o svých současných poskytovatelích technologií.

(Odmítnutí odpovědnosti: Výše uvedené komentáře jsou výběrem, který nemusí odrážet celkové hodnocení tohoto produktu ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Úplné informace získáte na KLASresearch.com.)

O agentuře KLAS

KLAS je výzkumná a analytická společnost, která si klade za cíl naslouchat názorům poskytovatelů zdravotní péče a přispívat tak ke zkvalitňování světového zdravotnictví. KLAS spolupracuje s mnoha tisíci lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, shromažďuje údaje a poznatky o softwaru, službách a lékařských přístrojích a na jejich základě zpracovává nejaktuálnější zprávy, prognózy a statistiky. Výzkum agentury KLAS bezprostředně reprezentuje názory poskytovatelů zdravotní péče a pomáhá dodavatelům zlepšovat jejich produkty a služby. Více informací najdete na KLASresearch.com a na www.twitter.com/KLASresearch.

O společnosti InterSystems

InterSystems poskytuje informační enginy, které pohánějí jedny z nejdůležitějších aplikací na světě. InterSystems dodává strategické technologie pro zdravotnictví, finanční sektor, státní správu a další životně důležitá odvětví již od roku 1978. InterSystems je soukromá společnost se sídlem v Cambridge v americkém státě Massachusetts a s pobočkami po celém světě. Její software každý den využívají miliony lidí ve více než 100 zemích. Více informací najdete na InterSystems.com.