Barracuda rozšiřuje nabídku bezpečnostních řešení o NextGen Firewall S-Series

Mezi klíčová bezpečnostní řešení společnosti Barracuda Networks patří produkty řady Barracuda NextGen Firewall, které představují novou pokročilou generaci firewallů pro korporátní zákazníky. (TZ)

V březnu tohoto roku byla stávající nabídka rozšířena o nové produkty NextGen Firewall S-Series, kam spadá Barracuda NextGen Firewall Secure Connector 1 (SC1) a Barracuda NextGen Secure Access Concentrator (SAC).

Hlavní funkcí Barracuda NextGen Firewall S-Series je umožnit uživatelům bezpečné propojení v rámci velmi rozlehlých sítí, které zahrnují tisíce různých koncových zařízení. Jedná se zejména o aplikace typu Internet Věcí (Internet of Things), kdy je třeba zajistit bezpečnou konektivitu a centrální správu velkého počtu vzdálených zařízení, jako jsou například bankomaty.

Barracuda NextGen Firewall SC1 zajišťuje funkce firewallu, Wi-Fi a plnohodnotnou VPN konektivitu pro jednotlivá koncová zařízení. Barracuda NextGen SAC je virtuální gateway, kterou je možné provozovat v rámci Microsoft Azure nebo privátního cloudu. Jejím úkolem je optimalizace datového provozu a funkce centrálního firewallu pro všechny instalované appliance NextGen Firewall SC1.

V obecné rovině Barracuda NextGen Firewall uživatelům nabízí velmi pokročilé řešení pro informační bezpečnost, do něhož mimo jiné spadá filtrování webu a e-mailu, ochrana před neoprávněným přístupem, správa aplikací na úrovni sedmé vrstvy a řízení přístupu k síti. Mezi další funkce patří inteligentní řízení zátěže linek a záložních spojení podle aplikací a stavu sítě i vysoce efektivní nástroje na dálkovou analýzu provozu a dění na síti.

Celé řešení Barracuda NextGen Firewall je integrováno v rámci jediné platformy centrálně spravované prostřednictvím Barracuda Control Center, která může pokrývat celou rozsáhlou síť včetně detašovaných poboček, datových center či jednotlivých vzdálených uživatelů.

Více informací o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.