Reakce společnosti NAFIGATE Corporation na tvrzení VŠCHT k technologii pro Čínu

PRAHA, 1. 4. 2016  –  Vysoká škola chemicko-technologická v tiskovém prohlášení tvrdí, že nebyla informována o budování továrny na folie z bioplastu, kterou v Číně staví naše společnost s čínským podnikem Cleanet. Jde o pilotní linku – poloprovozní a vývojové kapacity. V rámci současných jednání s čínskými partnery bylo podepsáno memorandum o transferu know-how na výrobu biodegradabilních folií do Číny. S projektem transferu know-how na výrobu biodegradabilních fólií nemá VŠCHT žádnou souvislost.  VŠCHT není spoluvlastníkem technologie ani know – how. (TZ)

VŠCHT byla v letech 2014 – 2015 dodavatelem smluvního výzkumu, na základě kterého byla vytvořena část know – how technologie výroby biopolymeru. Tento smluvní výzkum byl ze strany NAFIGATE Corporation v roce 2014 uhrazen. VŠCHT není autorem kompletního know – how. Naopak by se dalo konstatovat, že v tomto smyslu upírá práva týmu profesorky Márové z VUT Brno.

Na VUT byla tato technologie vynalezena a patentována. Profesorka Márová a její tým s námi, a to po celou dobu vývoje a optimalizace, technologii komunikuje a spolupracuje.

Metoda izolace biopolymeru byla skutečně výstupem z námi zadaného výzkumu VŠCHT, ten však byl VŠCHT ze strany NAFIGATE Corporation uhrazen.

VŠCHT je zhotovitelem podkladů a spoluatorem pouze jedné části dokumentace – další části dokumentace byly vyvinuty s jinými partnery. Vynálezcem technologie a místem, kde celá myšlenka vznikla, je jednoznačně a nezpochybnitelně VUT v Brně.

Domněnka VŠCHT, že využíváme společného know – how pro komerční účely, se nezakládá na pravdě. Ze strany VŠCHT jsme mimo to nebyli ani jednou požádáni o vyjádření „k osudu jejich know – how“ v Číně.