Digitální revoluce přináší příležitosti v hodnotě přes 20 bilionů dolarů. Firmy je nechávají ležet ladem, zjistil výzkum Cisco

V digitální ekonomice mají šanci přežít jen takové společnosti, které dokážou využít možností, které jim nabízí moderní informační technologie. Digitální revoluce přináší příležitost pro nové firmy a nové obchodní modely. Jenže firmy v 16 různých odvětvích prozatím využily jen pětinu potenciálu, který se v této změně skrývá. Pro výrobní firmy se přitom otevírají obchodní příležitosti v hodnotě přes 6,4 bilionu dolarů. Obchodníkům mohou moderní technologie zase umožnit vytvořit užší vztah se zákazníky a vydělat téměř 3 biliony dolarů navíc. Ukazuje to výzkum společnosti Cisco. (TZ)

Praha 12. dubna 2016 – Digitální revoluce dnes ovlivňuje celou ekonomiku a v příštích pěti letech zmizí z trhu čtyři z deseti tradičních hráčů v každém odvětví. Naopak nový silný globální konkurent se dnes může zrodit velmi rychle a zcela proměnit zažitá pravidla trhu. Společným znakem většiny dnes nejoceňovanějších firem je důraz na využití výhod, které nabízí moderní informační a komunikační technologie. Tento trend bude v éře digitální ekonomiky nadále posilovat. Ukazují to výsledky výzkumu společnosti Cisco pod názvem: „Cesta k využití potenciálu digitální ekonomiky“. Digitální revoluce podle studie přinese nový tržní potenciál v hodnotě více než 20 bilionů amerických dolarů během příštích deseti let. Přičemž 71 procent z něj se skrývá v šesti hlavních průmyslových odvětvích – výrobě, finančních službách, těžařství, obchodu, službách a zdravotnictví. Konkrétně v regionu východní Evropy a SNS činí nový potenciál celkem 722 miliard dolarů, z toho 141 miliard již během nadcházejících tří let. Studie ale také ukazuje, že firmy v roce 2015 dokázaly využít jen 20 % z tohoto tržního potenciálu.

Výzkum se zaměřil na analýzu potenciálu v celkem 16 různých průmyslových odvětvích. Ukázal přitom, že nové dynamické štiky schopné změnit zaběhnuté poměry na trhu, jako jsou „digitální“ společnosti typu Airbnb, Booking či třeba Uber, následuje jen málo podnikatelů. Ti tak využívají pouhých 20 procent potenciálu, který změna nesená digitální revolucí nabízí. Tento potenciál se přitom skrývá jak v nových obchodních příležitostech, tak také v získání zákazníků méně dynamických firem, kteří se nedokáží dostatečně rychle přizpůsobit novým podmínkám na trhu. Digitální ekonomika zvyšuje tlak na efektivitu a rychlost rozhodovacích procesů, protože nabídka se musí mnohem pružněji přizpůsobovat změnám poptávky.

Ukazuje se, že digitální revoluce přináší největší potenciál firmám, které se nebojí měnit své obchodní modely a přicházet s řešeními, která nejsou v oboru obvyklá. Výsledky studie jednoznačně odhalují, že společným znakem úspěšných firem v éře digitální revoluce je intenzivní využívání IT nejen v produkci vlastních výrobků a služeb, ale i v jejich doručování zákazníkovi. Není náhodou, že obchody řady hvězd současného byznysu se odehrávají téměř čistě ve virtuálním světě jedniček a nul. A tak největší taxislužba světa nepotřebuje ani jediné auto a největší ubytovací řetězec jedinou nemovitost. Nicméně efektivní nasazení moderních technologií a propojení informačních a výrobních technologií jim umožňuje naplno využít dostupných zdrojů a vytvořit obchodní model přinášející zisk.

Doba uvedení nového výrobku na trh v řádu dní

Více než 70 procent obchodních příležitostí v digitální ekonomice se nabízí v šesti klíčových odvětvích. Téměř 6,5 bilionů dolarů čeká na výrobní firmy, z toho 2,1 bilionu dolarů se skrývá jen ve zvýšení produktivity práce. Výroba postavená na propojení informačních a produkčních technologií může lépe plánovat práci, včetně návaznosti jednotlivých procesů, minimalizovat výpadky a prostoje, a samozřejmě i nevyužité suroviny. Výrobním firmám mohou moderní technologie pomoci také rychleji reagovat na měnící se poptávku, nálady zákazníků a situaci na trhu. Doba uvedení výrobku na trh musí v éře digitální ekonomiky klesnout z měsíců či let na dny, maximálně týdny.

Kamenné obchody a obchodníci mají co dohánět

Náročnější zákazníci nabízejí prostor k růstu také maloobchodníkům, kteří dokážou změnu jejich přístupu včas poznat a přizpůsobit jí svůj byznys. Informační a komunikační technologie totiž umožňují zákazníkům přímo v obchodě nabídnout servis a podporu na mnohem vyšší úrovni než doposud. Přitom bez zapojení IT do nákupního procesu budou kamenné obchody stále obtížněji konkurovat on-line soupeřům. Díky rozvoji chytrých telefonů jsou dnes zákazníci zvyklí hledat si informace na internetu a často přitom rovnou i nakoupí. Šancí pro kamenné obchody je nabídnout zákazníkovi přesně takové informace, které hledá a přesně v tu dobu, kdy je zrovna potřebuje. Zlepšení komunikace se zákazníky a větší efektivita pracovní síly tak díky využití digitálních technologií může obchodníkům už do dvou let přinést 285 miliard dolarů. Studie „Cesta k využití potenciálu digitální ekonomiky“ nicméně také zjistila, že obchodníci prozatím dokázali využít jen 15 procent z celkového tržního potenciálu ve výši 2,8 bilionu dolarů. Zdá se, že prostor pro další „Alibaby“ je skutečně veliký.

Přes 5 bilionů v bezpečnosti

Éra digitální ekonomiky a větší závislosti na informačních technologiích ovšem staví do centra pozornosti také otázku kybernetické bezpečnosti. Úspěšný kybernetický útok dnes může výrazně až fatálně ohrozit tržní pozici společnosti. Právě ve vývoji nových nástrojů a přípravě strategií obrany proti kybernetickým hrozbám se podle výsledků studie nabízí v následujícím desetiletí potenciál ve výši 5,3 bilionu dolarů. Téměř 70 procent z tohoto potenciálu se skrývá ve schopnosti firem integrovat kybernetickou bezpečnost do svých obchodních procesů a jejím využití k podpoře rychlejší implementace nových technologií a růstu.

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.