Stanovisko mediální skupiny MAFRA k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Příští týden bude Poslanecká sněmovna znovu projednávat novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vrácenou Senátem. Senát přitom v rámci pozměňovacích návrhů odmítl vypustit z novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob trestnost pomluvy (která byla do novely zařazena až pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně, původní vládní návrh s tímto nepočítal). Zároveň byla Senátem vypuštěna navrhovaná možnost zproštění trestní odpovědnosti v případech, kdy právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. (TZ)

Domníváme se, že rozšiřování trestnosti pomluvy je v rozporu s aktuálními evropskými trendy, kterými je spíše dekriminalizace pomluvy, resp. zmírňování trestů za ni.

Naše společnost sdílí obavy vyjádřené kritiky této změny zákona, a to, že novela může být zneužita k účelovému trestání nepohodlných médií a k podávání šikanózních trestních oznámení. Může také vést k podstatnému omezení vyjadřování názorů na veřejná témata např. formou komentářů či k omezení publikování informací získaných od whistle blowerů. Zároveň může vést k omezení nezávislosti jednotlivých novinářů při vyjadřování jejich názorů. Pro řešení případných excesů je přitom více než dostatečné zakotvení trestnosti pomluvy pro případné autory – fyzické osoby, v kombinaci se soukromoprávními prostředky obrany proti zveřejňování nepravdivých či dehonestujících informací, které směřují proti vydavateli (žaloby na ochranu osobnosti). Taktéž původně navrhovaná možnost vyvinění by podle názoru naší společnosti přispěla k tomu, aby byla ztížena možnost zneužití tohoto zákona.