Blížící se státní svátky významně prodlouží dovolenou: V prvním červencovém týdnu si bere volno polovina Čechů!

Praha 13. června 2016 – Červencové „supervolno“ vylidní až polovinu firem, úřadů a institucí v Čechách i na Moravě. Bezmála 50 % zaměstnanců totiž Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje (5.7) a Den upálení Mistra Jana Husa (6.7) spojí s dalším jedním či více dny řádné dovolené. Vyplývá to z exkluzivního reprezentativního průzkumu společnosti Wincott People, která přiděluje pracovníky do stovky firem hlavně v automobilovém průmyslu a strojírenství po celé republice. Češi plánují na červencové svátky rodinné výlety (30 %), spojí je s řádnou letní dovolenou (16 %), případně volno využijí pro vylepšení bydlení, resp. pro práci doma, na chatě, chalupě nebo na zahrádce (20 %). Průzkum Wincott People však také potvrzuje, že polovina zaměstnanců nemůže čerpat volno, podle toho jak chce, a téměř pětina Čechů musí přizpůsobit dovolenou tzv. celozávodní dovolené. Navíc 25% pracovníků si nemůže vzít vcelku dva týdny volna, ačkoliv toto právo garantuje zákon. (TZ)

Dva červencové státní svátky spojí s dalším volnem 49,5 % lidí

Dva volné dny uprostřed týdne lákají k propojení s několika dny navíc tím spíš, že jde o období spojené se začátkem školních prázdnin i stále ještě levných termínů zájezdů. Jednodenní dovolená v pondělí 4.7 znamená až pětidenní prodloužený víkend (1.7 – 6.7). Tuto možnost využije podle průzkumu Wincott People asi 18 % Čechů. Více než pětina respondentů plánuje dokonce ještě delší volno. Červencové svátky tak spojí s další řádnou dovolenou na zotavenou téměř polovina zaměstnaných Čechů. Mezi těmi, kdo si volno neplánuje výrazně prodloužit, je nejvíce lidí ve věku
36 – 44 let a výrazně dominují lidé z Karlovarského kraje (78 %). To nejspíš souvisí s faktem, že region je významně závislý na turistickém ruchu a první červencový týden již tradičně patří Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech.

Se třinácti státními svátky jsme v průměru EU

Zatímco se většina zaměstnanců na státní svátky těší, zaměstnavatelé je spíše vidí jako dny, kdy pracovníci, nevytvářejí žádnou hodnotu, nebo pokud pracují, je jejich výkon dražší o zákonné příplatky. Se třinácti civilními a náboženskými svátky se v EU řadíme k průměru; více svátků má např. Německo a Slovensko (16 volných dní), naopak nejméně slaví Holanďané (9 svátků). Za námi jsou překvapivě i silně katoličtí Poláci s pouhými deseti převážně církevními svátky.

Ministerstvo financí spočítalo, že jeden státní svátek ekonomiku připraví až o 0,4 procenta ročního hrubého domácího produktu. Podle aktuální makroekonomické predikce MF ČR by se měl letošní HDP (v běžných cenách) vyšplhat na 4,625 bilionů Kč – červencové „supervolno“ by tak mohlo českou ekonomiku při polovičním výkonu firem stát až 18,5 mld. Kč.

Není to ale jednoznačné, protože, sice se méně pracuje, ale zpravidla se na druhé straně více spotřebovává – lidé cestují, utrácejí více za služby ubytování nebo pohostinství, nakupují. Podle průzkumu Wincott People se chystá volné dny spojit s řádnou dovolenou 16 % dotázaných, pro méně časově náročný jedno nebo vícedenní výlet s rodinou či přáteli dokonce téměř třetina zaměstnaných Čechů. Cesta k moři s rodinou, nebo i jen turistika po Česku, ale i tento rok padne někdy za oběť nutným domácím pracím – až celá pětina našinců totiž spojí volné dny s vylepšením svého trvalého bydlení, případně s pracemi na chatách, chalupách či zahrádkách.

Téměř ½ všech zaměstnanců má problém si vzít volno v čase, kdy ho potřebují

Při plánování dovolené se musí 49,1% z nás přizpůsobit potřebám svých zaměstnavatelů. Část dovolené tak mohou Češi čerpat buď po dohodě, nebo přímo v termínu určeném zaměstnavatelem. Ve větší míře se to týká mužů, než žen, a spíše obyvatel větších měst. Průzkum Wincott People také dokazuje, že téměř 25 % pracovníků má problém si v práci vzít naráz dva týdny dovolené, ačkoliv toto právo ukotvuje Zákoník práce.

Letní odstávky a závodní dovolené

Více než pětině pracovníků určuje zaměstnavatel tzv. celozávodní volno. V 15 % dokonce v pravidelných termínech. „Letní odstávky provozu spojené se závodní dovolenou jsou typické hlavně pro automobilový průmysl. Ty letošní se překryjí s červencovými svátky a připadnou na 4. 7. 2016 – 17. 7. 2016,“ říká Adrian Suchánek, personální ředitel agentury Wincott People. Agentura s desetiletou historií přiděluje dělníky asi do stovky firem a nyní dává práci více než třem tisícovkám lidí hlavně v Čechách, na Slovensku a v Německu. „U strojírenských podniků pak záleží, zda má klient zakázku, na které se musí pracovat. V tom případě se se zaměstnanci snažíme buď dohodnout na dovolené v jiném termínu, nebo zakázku částečně pokrýváme přesčasy, kdy např. dva lidé mají dovolenou, další přesčasy a pak se vymění. Tam, kde nejsou potřeba kvalifikované síly, je možné pracovníky na dovolené nahradit i brigádníky, což některé podniky využívají právě v létě. Občas, ale to je zřídka, pokud se uvolní svářeči, zkusíme je umístit např. na 14 dní na jinou zakázku,“ doplňuje Adrian Suchánek. „Dříve pro nás býval konec roku a začátek léta obdobím s nižším počtem odpracovaných hodin, což se projevovalo i v poklesu našeho obratu. V posledních dvou letech jsou už ale podle našich údajů výkyvy odpracovaných hodin výrazně nižší, a to díky růstu ekonomiky i vyššímu podílu zákazníků mimo automobilový průmysl,“ uzavírá Adrian Suchánek z Wincott People.

http://wincottpeople.com/

O průzkumu:

Exkluzivní průzkum uskutečnila pro společnost Wincott People výzkumná agentura IPSOS s.r.o. Šetření probíhalo v době od 2. 6. 2016 do 7. 6. 2016 na reprezentativním vzorku 525 osob z Ipsos CASI panelu metodou on-line dotazování. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18 – 65 let z celé ČR.

O společnosti

Wincott People je mezinárodní skupina poskytující flexibilní řešení v oblasti lidských zdrojů. Specializuje se na vyhledávání a výběr zaměstnanců především dělnických profesí – kvalifikovaných i nekvalifikovaných – a jejich dočasné přidělení zejména v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu i v dalších odvětvích. Poskytuje kompletní služby od náboru vhodných pracovníků, přes jejich školení, nastavení motivačního systému, až po zajištění personální a mzdové agendy včetně administrativních úkonů vůči státním orgánům.

Společnost s konsolidovaným ročním obratem téměř ¾ mld. Kč (682 mil. Kč za rok 2015) působí prostřednictvím své pobočkové sítě hlavně v rámci České republiky, Slovenska a Německa. Poskytuje služby asi stovce klientů a zajišťuje pracovní příležitosti více než 3 500 lidem.