CloudLabs od IBM podporuje praktickou výuku na českých vysokých školách

Praha, 27. června 2016 – Společnost IBM Česká republika oznámila, že cloudové prostředí, které začala používat Univerzita Hradec Králové (UHK), nyní slouží i další vysoké škole – Českému vysokému učení technickému (ČVUT). (TZ)

Dnešní instituce, včetně těch akademických, čelí rychle se měnícímu prostředí. Stále více institucí využívá prostředí cloudu, které nabízí vyšší dostupnost IT služeb, jejich lepší využití a zároveň nižší provozní náklady. Řešení postavené na platformě IBM Cloud přináší chytrou správu vzdělávacího obsahu a vytváří škálovatelné a dynamické prostředí pro spouštění podnikových aplikací potřebných pro aktuální praktickou výuku.

Spolupráce s IBM umožní oběma univerzitám snadný a rychlý přístup k připraveným vzdělávacím materiálům, jejich snadnou administraci a personalizované zpřístupnění studentům. „Cloudové řešení CloudLabs snadno zpřístupňuje technologie studentům a umožňuje jim vyzkoušet si různé podnikové systémy v praxi. Díky tomu získají výhodu na trhu práce,“ řekl Ing. Jan Kočí proděkan pro informatiku Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Řešení CloudLabs je založené na synergiích mezi specializovanými obory studia na těchto dvou vysokých školách. „Studenti a vyučující z Univerzity v Hradci Králové mohou rozvíjet své schopnosti v oblasti řízení cloudové infrastruktury, zatímco uživatelé z ČVUT mají přístup k zásadním podnikovým systémům v podobě efektivního učebního prostředí, a to bez jakýchkoliv infrastrukturních překážek,“ řekl Petr Leština, Central Cloud Leader IBM.
Univerzita Hradec Králové spolupracuje s IBM od roku 2014. CloudLabs představují speciálně navržený program praktických online workshopů, které jsou organizované v prostředí IBM, které běží na univerzitní infrastruktuře. Kombinací běžných univerzitních předmětů, praktických přednášek IBM a technologických workshopů PoT (Proof of Technology) vzniká optimální a komplexní studijní plán, který absolventy připraví na perspektivní pozice na trhu práce.

ČVUT s IBM spolupracuje od devadesátých let minulého století. V úzké spolupráci s IBM škola vybudovala University Technology Exploration Center – kompetenční centrum, v němž se rozvíjejí praktické dovednosti studentů v oblasti automatizace procesů. ČVUT a IBM také kooperují v oblasti kognitivních výpočetních systémů a technologie Watson s cílem vytvořit další kompetenční centrum působící v tomto oboru, které bude stavět na předchozích projektech vzniklých za pomoci výzkumné laboratoře IBM Watson v Praze a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Studenti ČVUT se řadí mezi nejfrekventovanější účastníky prestižních stáží, které se konají v rámci programů IBM Smarter University v Praze a GreatMinds ve výzkumných laboratořích v Haifě, Curychu a Dublinu. V letošním roce škola začala využívat program IBM CloudLabs v rámci předmětu Corporate Performance Management.