Obyčejný život rychlovarné konvice. Recyklací k reinkarnaci

30. června 2016: Rychlovarná konvice je běžnou součástí českých domácností. Co se s ní ale stane, když doslouží? Nejjednodušší a nejekologičtější řešení je vyhodit ji do červených kontejnerů společnosti ASEKOL. Proč? Protože životní cyklus malých domácích spotřebičů nemusí a hlavně by neměl skončit na skládce. (TZ)

3 roky slouží, poté patří do červeného kontejneru

Pamatujete si na boom rychlovarných konvic v devadesátých letech? Možná máte před očima ještě tu svou úplně první. Češi si tohoto pomocníka zamilovali a dnes téměř nenajdete domácnost, kde by chyběla. V průměru nám slouží 3 roky, a pokud si denně dopřejeme 3 šálky čaje nebo kávy, za dobu své služby nám konvice uvaří průměrně 3 285 šálků! Pak je z důvodu poruchy nebo nefunkčnosti vyměněna za novou. Rychlovarná konvice patří společně se zářivkami a mobilními telefony ke skupině nejčastěji obměňovaných spotřebičů. Zároveň ji najdeme i mezi nejčastěji recyklovanými spotřebiči, i když se lidé bohužel často mylně domnívají, že patří jako odpad mezi plasty. Správným řešením je ale její odložení do červených kontejnerů na elektroodpad.

Kovy i plast budou žít dál

Z konvice lze kromě plastu znovu využít i suroviny, jako je železo a měď. Zároveň obsahuje i nebezpečné složky polyvinylchloridu (PVC), který je třetí nejpoužívanější umělou hmotou na zemi, a proto je její správné zpracování důležité.

Život po životě

Z červených kontejnerů putuje konvice do recyklační linky. Tam se rozebere na jednotlivé díly, šroubky a plasty. Třídění probíhá nejprve ručně, kdy se nejprve manuálně odstraní nebezpečné komponenty a nevhodné věci. Potom přichází na řadu automatizovaný drtič, který zařízení rozmělní na drobnější části. Z drtiče pak směs materiálů zamíří do soustavy třídicích zařízení. Železo se odděluje elektromagneticky, nekovy pomocí separátorů s vířivými proudy. Vysloužilý elektrospotřebič putuje linkou od vstupního dopravníku až k poslednímu stanovišti zhruba patnáct minut. Čistota vytříděných kovů dosahuje 98–99 % a je v nich jen minimální příměs plastů. Další mechanické zpracování takového produktu už není možné, nastoupit musí metalurgie.

Z kuchyně do světa

Využitelnost materiálů ze starého elektra závisí na řadě faktorů. Z naší konvice jsou zužitkovány kovy i plasty, a tak se s ní pak můžeme znovu setkat na různých místech. Z plastů vzniknou vlákna, která se mohou použít pro výrobu bund a spacáků, nebo se z půl kilogramu plastů stane pláštěnka. Používají se také pro výrobu odpadkových košů, zahradního nábytku nebo jako protihlukové stěny u dálnic.

Už víte, kam odevzdáte svou konvici, až doslouží? Přesnou lokalizaci červených kontejnerů v ČR najdou zájemci na webové stránce www.cervenekontejnery.cz.

  1. O společnosti ASEKOL

ASEKOL a. s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 521 městy a obcemi a 2 900 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 17 200 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji společenskou odpovědnost získal prestižní národní ocenění TOP odpovědná firma. Zároveň byl na začátku února za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.

* Informace aktuální k 1. květnu 2016