„Jsou vaše data v bezpečí?“ Nový globální průzkum společnosti EMC ukazuje na zlepšení v ochraně dat, ale také na vyvíjející se hrozby

PRAHA, 12. července 2016: Společnost EMC Corporation dnes oznámila výsledky nového průzkumu zabezpečení. Ty odhalily, že organizace podceňují narůstající výzvy spojené s ochranou svých dat a v důsledku toho zakoušejí ekonomické dopady ztráty dat. Nová zjištění průzkumu EMC Global Data Protection Index 2016, který zpracovala společnost Vanson Bourne jako nezávislou studii podnikového zálohování mezi respondenty z 18 zemí světa, ukazují, že podnikům se sice podařilo omezit dopad čtyř největších tradičních rizik ztráty dat1, nejsou však připraveny na nově vznikající hrozby, jež si tak vybírají svou daň namísto tradičních příčin. V porovnání s výsledky průzkumu EMC Global Data Protection Index 2014 zaznamenalo v posledních 12 měsících ztrátu dat nebo narušení provozu o 13 % více podniků. S tím spojené potíže je stály v průměru 914 000 dolarů. (TZ)

Společnost EMC zadala aktualizaci průzkumu, aby organizacím pomohla pochopit rychle se měnící podobu rizik ohrožujících podniková data a připravit se na ně. Podle výsledků průzkumu EMC Global Data Protection Index 2016 ztěžují moderní ochranu dat tři hlavní hrozby:

1) Ohrožení záložních dat

Téměř čtvrtina (23 %) respondentů zaznamenala ztrátu dat nebo neplánovaný výpadek systémů vinou bezpečnostního útoku zvenčí. Pokud započítáme i útoky zevnitř, vzroste toto číslo na více než třetinu podniků (36 %). Podniky při tom stále častěji čelí nejen ohrožení primárních dat, ale také záloh a dalších dat uložených kvůli ochraně. Ať už bojují s kybervyděrači, kteří požadují výkupné za odemknutí dat zašifrovaných škodlivým softwarem (ransomware), nebo s jinými riziky spojenými se zálohováním a ochranou dat, potřebují podniky najít řešení, která přesunou jejich „data poslední záchrany“ do bezpečí.

V reakci na tento typ hrozeb uvádí společnost EMC novou řadu izolovaných řešení obnovy, která organizacím pomohou oddělit instanci dat vytvořenou pro ochranné účely od podnikové sítě „vzduchovou mezerou“. Řada Isolated Recovery Solutions využívá produkty EMC VMAX®, EMC Data Domain® a EMC Professional Services a umožňuje podnikům vytvořit pro svá nejcennější data virtuální úkryt, kde je izolují od síťových systémů, jež mohou být ohroženy kybernetickým útokem. V případě potřeby lze izolovanou instanci dat během několika minut naskenovat a bezpečně obnovit. Cíl doby obnovení (RTO) je tak nižší než u páskového zálohování. Řada Isolated Recovery Solutions postavená na produktech EMC XtremIO®, EMC Unity™ a EMC Isilon® bude dostupná již zanedlouho.

2) Ohrožení dat v cloudu

Přes 80 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich organizace bude v nejbližších dvou letech provozovat alespoň část z osmi klíčových podnikových aplikací2 ve veřejném cloudu. Zároveň ovšem jen necelá polovina z nich odpověděla, že chrání data v cloudu před poškozováním, obdobný počet respondentů pak tato data chrání před smazáním. Více než polovina účastníků průzkumu již ve veřejném cloudu provozuje poštovní aplikaci. A celkově již respondenti do veřejného cloudu přesunuli v průměru 30 % svého IT prostředí.

Vzhledem k tomu, že většina poskytovatelů aplikací typu SaaS nezajišťuje ochranu proti nahodilým ztrátám ani smazání dat zaměstnancem, je společnost EMC přesvědčena, že pro organizace je zcela zásadní zahrnout cloudové aplikace do celkové strategie ochrany dat. Usnadní jim to ucelené portfolio řešení EMC pro ochranu dat v plně cloudovém i hybridním prostředí. Patří do něj produkt Data Domain Cloud Tier umožňující bezproblémový tiering dat do veřejných cloudů, jako je Virtustream; dále řešení Spanning by EMC, které podnikům dovoluje chránit data v aplikacích jako Microsoft Office 365 nebo Salesforce.com; a Mozy® by EMC, poskytující prostředky k ochraně dat v koncovém bodě vzhledem k veřejnému cloudu.

 

3) Měnící se potřeby ochrany

Přes 70 % organizací zapojených do průzkumu si není zcela jisto, že by v případě ztráty dat nebo neočekávaného výpadku systémů dokázalo systémy či data plně obnovit. Sebedůvěrou respondenti neoplývají, ani pokud jde o výkon datových center: 73 % uvádí, že si nejsou zcela jisti, že jejich řešení udrží krok s vyšším výkonem a novými funkcemi flashových úložišť.

EMC nabízí komplexní portfolio řešení pro ochranu dat, které se neustále rozvíjí tak, aby zákazníkům přinášelo větší výhody. Během uplynulého roku společnost EMC toto portfolio doplnila o nová výrazná řešení, mimo jiné:

  • EMC ProtectPoint™: Pomáhá podnikům zvládat narůstající komplikace s ochranou flashových prostředí díky tomu, že poskytuje přímou ochranu od primárních po záložní úložiště bez tradiční zálohovací infrastruktury. Čas zálohování se tak zkracuje 10× a čas obnovení dokonce 20×.
  • EMC zDP™: První škálovatelné automatizované snímkovací řešení pro mainframová úložiště na trhu, které dokáže srazit cíle týkající se bodu obnovení až 144×.
  • EMC Enterprise Copy Data Management™ (eCDM): Moderní platforma pro správu umožňující organizacím vyhledávání, automatizaci a optimalizaci kopírování dat.
  • Data Domain Virtual Edition: Softwarově definovaná verze nejoblíbenějšího ochranného úložiště EMC, které zvládne 10–30× snížit nároky na úložiště. Navíc zahrnuje nástroj DD Boost™ urychlující zálohování až o 50 %.
  • Zařízení VCE™ Data Protection – s integrovaným řešením Data Domain a softwarem EMC na ochranu dat – zkracuje čas potřebný k nasazení o 75 %.

Dostupnost

Produkty EMC ProtectPoint, EMC zDP, EMC Enterprise Content Management, Data Domain Cloud Tier, Spanning by EMC, Mozy by EMC a řešení Isolated Recovery Solutions založená na produktech VMAX a Data Domain může společnost EMC dodat ihned.  Řešení Isolated Recovery Solutions postavená na produktech XtremIO, Unity a Isilon budou dostupná již zanedlouho.

Služby

Tyto technologie doplňuje portfolio služeb EMC zaměřených na ochranu dat a zajištění dostupnosti, které zákazníkům pomáhají ochránit ta nejcennější data před kybernetickými útoky a zajistit jejich soulad s požadavky na dostupnost a dobu obnovení. Odborníci společnosti EMC mají skvělý přehled o moderních strategiích, jako je Isolated Recovery, znají nejnovější oborové požadavky na soulad s předpisy a mají bohaté zkušenosti s implementací těchto špičkových technologií EMC.

Metodika

Průzkum byl proveden nezávislou organizací Vanson Bourne v období od března do dubna 2016. Respondenty byli pracovníci s rozhodovací pravomocí v IT z organizací soukromé i veřejné sféry s nejméně 250 zaměstnanci. Společnost Vanson Bourne se dotazovala celkem 2 200 respondentů z 18 zemí. Ze Spojených států, Velké Británie, Francie a Německa se zúčastnilo po 200 respondentech. Zbývající země byly zastoupeny 100 respondenty.

Poznámky

  1. Otázka: Jaké příčiny u vás způsobily ztrátu dat nebo výpadek systémů?
2016 2014
Selhání hardwaru 45 % 53 %
Výpadek napájení 35 % 39 %
Selhání softwaru 34 % 38 %
Poškození dat 24 % 29 %
  1. Ke klíčovým podnikovým aplikacím patří e-mail, systémy CRM a ERP, datové sklady, systémy zákaznické podpory, systémy pro správu obsahu, business inteligence, kancelářské aplikace a archivace.

# # #

O společnosti EMC

Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.