V ČR přibylo 1800 dolarových milionářů, regionem s největším počtem a bohatstvím HNWI je oblast Asie a Tichomoří

Praha – 27. července 2016 – Zatímco světové bohatství dolarových milionářů (HNWI) v roce 2015 jen mírně rostlo o 4 procenta, bohatství v Asii a Tichomoří rostlo agresivně o 10 procent, což z tohoto regionu dělá oblast s největším bohatstvím HNWI. Vyplývá to z jubilejní 20. výroční zprávy o světovém bohatství (World Wealth Report, WWR), kterou zveřejnila společnost Capgemini. Vůbec poprvé se tak region Asie a Tichomoří dostal před Severní Ameriku v počtu dolarových milionářů i jejich bohatství. (TZ)

V roce 2015 bylo v Asii a Tichomoří 5,1 milionů dolarových milionářů a jejich bohatství činilo 17,4 bilionů dolarů, v Severní Americe bylo 4,8 milionů HNWI s celkovým bohatstvím 16,6 bilionů dolarů.

V České republice přibylo v minulém roce 1800 nových dolarových milionářů, a jejich celkový počet se tak zvýšil o 8,1 % na rekordních 23 200. Počet dolarových milionářů v ČR tak roste rychleji, než je celosvětový průměr. Přispívá k tomu i růst reálného HDP, státní úspory a růst cen nemovitostí.

Světové bohatství dolarových milionářů dosáhlo v roce 2015 hranice 58,7 bilionů dolarů a počet HNWI vzrostl o 4,9 procenta na 15,4 milionů. Od roku 1996 vzrostlo světové bohatství HNWI čtyřnásobně a při současném mírném růstu dosáhne do roku 2025 hranice 100 bilionů dolarů. I přes tuto rekordní úroveň bohatství se ve zprávě uvádí, že pouze jedna třetina (32 procent) světového bohatství HNWI je v současné době spravována správci bohatství, což představuje výzvu a příležitost ke konsolidaci aktiv.

„Je pozoruhodné, že pouze jedna třetina bohatství dolarových milionářů je v současné době pod dohledem společností zaměřených na správu bohatství, což ukazuje obrovský potenciál pro organizace, které umí kombinovat digitální technologie a FinTech s odbornými zkušenostmi a vztahy a umí klientům nabídnout nejmodernější služby,“ říká Anirban Bose, ředitel bankovních a kapitálových trhů ve Financial Services Business Unit společnosti Capgemini. „Společnosti, které umí využít digitální technologie a staví na důvěře, rychlosti, flexibilitě a jednoduchosti použití, budou v dobré pozici, aby se v budoucnosti staly lídry trhu.“

Oblast Asie a Tichomoří bude v průběhu příštího desetiletí tahounem růstu

Region Asie a Tichomoří zaznamenal v uplynulém desetiletí výrazné změny, zdvojnásobilo se zde bohatství HNWI i jejich počet. Bohatství dolarových milionářů rostlo v regionu Asie a Tichomoří v roce 2015 o 10 procent, což je téměř pětkrát více než v Severní Americe (2 procenta), kde došlo k významnému zpomalení růstu z 9 procent v roce 2014. Pokud trhy v oblasti Asie a Tichomoří porostou i nadále tak výrazně jako mezi lety 2006 až 2015, budou do deseti let  v Asie a Tichomoří dvě pětiny světového bohatství HNWI, tedy více než dohromady v Evropě, Latinské Americe a Středním východě a Africe. Japonsko a Čína jsou důležitým tahounem celosvětového růstu a v roce 2015 byly tyto státy zodpovědné za téměř 60 procent globálního růstu počtu HNWI.

Počet dolarových milionářů v Asii a Tichomoří vzrostl v minulém roce o 9 procent, což je podstatně rychlejší tempo než v Severní Americe (2 procenta) a je to téměř dvakrát vyšší růst než v Evropě (5 procent). Latinská Amerika byla zasažena špatnými výsledky Brazílie, která ztratila na síle, a došlo k poklesu počtu dolarových milionářů (8 procent) i jejich bohatství (-6 procent). Tradičně celkové bohatství HNWI zvyšuje bohatství ultra HNWI, ale v roce 2015 se útlum Latinské Ameriky odrazil i zde. Kromě Latinské Ameriky však bohatství ultra HNWI rostlo víc než bohatství v ostatních segmentech, a to v roce 2015 i meziročně v letech 2010 až 2014.

Příležitost pro správce bohatství zaujmout více klientů

Ze zprávy vyplývá, že společnosti zaměřené na správu bohatství jsou v dobré pozici, aby využily rostoucí bohatství HNWI. Dolaroví milionáři měli podstatně větší důvěru ve firmy spravující bohatství (+17 procentních bodů) a finanční trhy (+30 bodů) v roce 2015 než v roce 2014. A zatímco důvěra v jednotlivé manažery bohatství stagnovala, 68 procent HNWI vyjádřilo spokojenost se vztahem, což naznačuje ochotu ke konsolidaci různých aktiv se správci bohatství.

Společnosti spravující bohatství a správci bohatství mohou stále ještě získat většinový podíl investovatelného majetku HNWI. V roce 2015 byla větší část bohatství HNWI likvidní (35 procent) a na bankovních účtech nebo jako fyzická hotovost než bohatství, které bylo pod dohledem jednotlivých správců bohatství (32 procent). HNWI s věkem pod 40 let se navíc méně pravděpodobně obrátí na správce bohatství (28 procent), v Severní Americe je pravděpodobnost vyšší (39 procent).

Klíčem k úspěchu je využití vysoké důvěry

Aby společnosti zaměřené na správu bohatství zvyšovaly důvěru a spravovaly více majetku HNWI, zmiňuje WWR vlastnosti, které HNWI s největší pravděpodobností u společností očekávají. Top 3 služby, které HNWI hledají při výběru společnosti spravující bohatství, jsou investiční poradenství (47 procent), zkušenosti s finančním plánováním (40 procent) a investiční přístup (40 procent). Navíc podle zprávy se téměř polovina HNWI (48 procent) zaměřuje na investice ve prospěch růstu, takže je tendence držet více aktiv v alternativních investicích a správci bohatství musí rozšířit své investiční znalosti i mimo akciové trhy. A HNWI také začínají upřednostňovat platební modely v závislosti na výkonu, což od společností vyžaduje revidování tradičního přístupu závislého na poplatcích.

Zpráva o světovém bohatství slaví 20leté výročí

Letošní zpráva obsahuje také ohlédnutí za uplynulými 20 lety z pohledu bohatství HNWI, které rostlo navzdory globální finanční katastrofě. Zpráva analyzuje také různé trendy, včetně investování do sociálního vlivu a revolučních technologií. Podle odhadů tempo změn ještě zrychlí s převratnými novinkami ve čtyřech klíčových oblastech: Klienti, provoz, regulace a digitální technologie. Změny přinesou i řadu výzev, jakou jsou například volatilita trhu, dopad přesunu bohatství, tlak na tradiční poplatkové modely, zrychlení komoditizace hodnotového řetězce, regulace zaměřené na povinnosti důvěrníka a vzestup FinTech. Rozpočty bude potřeba upravit a transformovat, aby odrážely dynamiku a změny trhu.
Zpráva o světovém bohatství (World Wealth Report, WWR) společnosti Capgemini je zásadním materiálem pro sledování dolarových milionářů (HNWI), jejich bohatství a globálních a ekonomických podmínek, které ovlivňují  trh se správou bohatství. Letošní 20. výroční zpráva obsahuje informace z vůbec nejdetailnějších analýz na trhu o chování a stavu HNWI. Na základě odpovědí od více než 5200 dolarových milionářů z 23 hlavních trhů v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě, Asii a Tichomoří, Blízkého východu a Afriky, zkoumá Global HNW Insights Survey úroveň důvěry HNWI, rozhodnutí o alokaci aktiv, perspektivu investic do sociálního dopadu a také se věnuje poradenství zaměřenému na správu bohatství a preferovaným službám. V rámci Capgemini Wealth Manager Survey 2016 bylo dotazováno více než 800 správců bohatství napříč 15 hlavními trhy v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě a oblasti Asie a Tichomoří a byl hodnocen vývoj jejich rolí.

Celý report a podrobnější informace najdete na stránce www.worldwealthreport.com.

O Capgemini

Capgemini, jeden z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti poradenství, technologií a outsourcingu,  umožňuje svým klientům transformovat se a fungovat prostřednictvím technologií. Capgemini poskytuje svým klientům svůj vhled a schopnosti, které jim umožňují dosahovat vynikajících výsledků prostřednictvím jedinečného způsobu práce – Collaborative Business Experience® – a prostřednictvím modelu globálních dodávek nazývaného Rightshore®, jehož cílem je nabídnout ty správné zdroje na správném místě
za konkurenční cenu. Společnost Capgemini je zastoupena ve více než 40 zemích, v roce 2015 oznámila globální příjmy ve výši 11,9 miliardy EUR a zaměstnává více než 180 000 zaměstnanců.

Capgemini Financial Services přináší hluboké zkušenosti, inovativní nabídku služeb a zcela novou úroveň spolupráce ve finančním odvětví. Se sítí 45 000 profesionálů pomáhá klientům po celém světě, Capgemini spolupracuje s předními bankami, pojišťovnami, kapitálovými trhy a společnostmi. Poskytuje obchodní a IT řešení, vytvářející konkrétní hodnoty.

Více informací naleznete na adrese www.capgemini.com/financialservices.

V České republice patří Capgemini mezi deset největších poskytovatelů služeb v oblasti informačních technologií. Capgemini nabízí klientům v ČR služby více než 100 odborníků se zkušenostmi v oblasti poradenství, vývoje aplikací, systémové integrace, tvorby internetových portálů a bezpečnosti. Mezi klienty skupiny v České republice patří nejvýznamnější banky, mobilní operátoři, průmyslové podniky a instituce
z vládního sektoru.

Více informací naleznete na adrese www.cz.capgemini.com.