Piráti k novele zákona o financování politických stran: posun správným směrem, bohužel se spoustou chyb

Senát na nadcházející schůzi projedná návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ten sice zvyšuje transparentnost financování politických stran, ale bohužel obsahuje i řadu chyb a nedodělků.  (TZ)

Novela z dílny ministerstva vnitra přináší několik pozitivních změn:

1. Povinné označování volební reklamy – billboardy a inzeráty v médiích musejí být nově podepsány zadavatelem reklamy. Pokud nejde o politické strany, musejí se tito zadavatelé povinně registrovat.

2. Zavedení povinných transparentních účtů pro politické subjekty. Sporná je pouze výjimka v případě transakcí do 5 000 Kč, Piráti se bez ní obejdou.

3. Zavedení limitů na výši darů od jednoho dárce (jak občana, tak firmy) v jednom roce na 3 miliony Kč.

4. Rozšíření množství informací, které budou povinně zveřejňovány ve výroční zprávě. Jedná se například o výčet pronajatého nebo prodaného majetku s uvedením dosažených příjmů, přehled přijatých úvěrů a závazků včetně jejich podmínek. Přístupný bude i přehled o mzdových výdajích, či výdaje na volby, členěné podle jednotlivých druhů voleb.

5. Výroční zprávy budou automaticky zveřejňovány na Internetu.

Spíše pozitivně Piráti hodnotí zřízení úřadu pro dohled nad hospodařením stran. Teoreticky může nový úřad vykonat dobrou práci v boji proti korupci a v posílení důvěryhodnosti politických stran. Snadno se však může stát pouhým zdrojem teplých míst pro politické trafikanty, nebo hůř nástrojem mocenského boje mezi velkými hráči.

Piráti nesouhlasí s tím, že stranám  s rostoucím volebním ziskem nepřiměřeným způsobem rostou i příjmy od státu. Strana, která ve volbách získala 1,5 % hlasů, obdrží 100 korun za každý hlas. Strana, jež přesáhla hranici 3 %, ke stovce za každý hlas dostává ještě stálý roční příspěvek 6 milionů korun. Subjekty, které vstoupí do Sněmovny získávají navíc příspěvky za mandáty poslanců. Podle Pirátské strany by měly příjmy stran růst úměrně s počtem získaných hlasů. Piráti na znevýhodnění menších politických subjektů a tím pádem menší míru demokracie dlouhodobě upozorňují. Tato disporoporce se ještě o něco posílí zavedením „politických institutů“. S těmi Piráti nesouhlasí, jejich vytvoření považují spíše za kartelovou dohodu stran, které jsou aktuálně u moci, než za nástroj, který by posílil kvalitu naší demokracie.

Na novele nám vadí následující body:

1. Na transparentnost politických institutů se nebudou vztahovat stejně přísná pravidla jako na hospodaření politických stran. Vzniká tak prostor pro nejrůznější „malé domů“.

2. Pravidla pro čerpání státních příspěvků na instituty jsou nastavena tak, že na ně dosáhnou jen ČSSD, ODS, TOP09, KDU-ČSL a KSČM a od roku 2017 i ANO – pokud překoná hranici 5 % hlasů.

3. Opětné navýšení státních příspěvků z 855 000 Kč za mandát poslance nebo senátora zpět na 900 000 Kč a z 237 500 Kč za mandát zastupitele kraje nebo Prahy zpět na 250 000 Kč. Přitom v roce 2011 byly příspěvky Sněmovnou sníženy se zdůvodněním, že jsou příliš vysoké.

4. Zcela absurdně vysoká je hrozba pokuty 2 miliony Kč za nevyplněný variabilní symbol při darování peněz politické straně. Naopak sankce za porušování pravidel politickými stranami jsou velmi nízké.

Další úplně nesmyslné opatření je zákaz předvolební reklamy v obecních novinách. Opatření, které vypadá zdánlivě pozitivně, ve skutečnosti znamená, že zatímco koalice bude v obecních novinách zveřejňovat oslavné články na svoji činnost ve městě jako je bohužel v současnosti běžné, opozice si nebude moct zaplatit ani inzerci. Navíc se tak peníze za inzerci přesunou z veřejných rozpočtů, kde by kryly například náklady na tisk obecních novin, které mají i užitečné funkce (harmonogram svozu odpadu, kalendář akcí v okolí a řada dalších cenných informací), do soukromého sektoru.

„Lidé si často myslí, že změna jedné problematické věci ve fungování politiky a řízení státu vyřeší všechny problémy. Nic ale není samospasitelné. Korupce, klientelismus, nakupování hlasů a marketingová mánie, kterou strany předvádí před každými volbami, bude patrně vždycky existovat. Je však v zájmu všech, aby příležitosti pro takové jednání byly minimální,“ říká Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, a doplňuje: „Transparentní účty a účetnictví by měly být pro demokratické strany automatickou volbou, protože hospodaří s penězi od státu a tedy od nás všech. Možnosti „sponzoringu“ by měly být přísně limitované jak pro jedince, tak pro právnické osoby. Strana má prosazovat ve všech sférách politiky svůj program a hájit zájmy svých voličů, nikoliv těch sponzorů, kteří zaplatí nejvíc billboardů.“

 

Dost možná by ale potřeby hledat si sponzory ubylo, kdyby u nás nebyly volební kampaně tak drahé. Například v Berlíně mohou politické strany bezplatně umístit na lampy sololity. Kdo dřív přijde, ten dřív bere a nezáleží tak tolik na penězích jako na dobrovolnících. V Británii zase funguje levné hromadné rozesílání předvolebních letáků poštou. Kultivovanějšímu politickému prostředí by místo omezení a trestů zřejmě více pomohlo, kdyby nastavený systém předvolební propagace partaje nenutil investovat do kampaní tak obrovské sumy.

 

Související odkazy:

Výzkum MEDIAN: Důvěra pro politické strany závisí hlavně na průhledném financování ( http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9803-vyzkum-median-duvera-pro-politicke-strany-zavisi-hlavne-na-pruhlednem-financovani )

Příběh zákona o financování politických stran ( http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledne-financovani-politickych-stran-a-volebnich-kampani )

Novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ( http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=569 )

Pirátský program v oblasti financování politických stran (https://www.pirati.cz/program/politicke_strany )

Náměty, jak plošně zlevnit předvolební kampaně: http://denikreferendum.cz/clanek/14028-volebni-kampane-z-druhe-strany