Sedmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy představí zpětný odběr jako příležitost pro efektivitu společností

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro efektivitu společností. To je hlavním tématem sedmého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se letos uskuteční 20. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášek se odborníci zaměří na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu či na vybrané méně běžné systémy svozu komunálního odpadu. (TZ)

Letošní ročník Semináře nejen pro Zelené firmy pořadatelé zaměřili na problematiku zpětného odběru elektroodpadu, který představuje vhodnou příležitost pro zvýšení efektivity společností. „Zpětný odběr může společnostem přinést výrazné zvýšení jejich efektivity, a to jak v rovině časové, tím, že nepodléhá průběžné evidenci o odpadech a firmy tak nemusí vést papírovou agendu, tak finanční, kdy je zpětný odběr realizován bezplatně. Současně s těmito oblastmi přichází i efektivita ochrany životního prostředí, neboť vše, co zpětným odběrem projde, je prokazatelně ekologicky recyklováno. V neposlední řadě pak zpětný odběr nabízí efektivitu sociální tím, že je navázán na zpracovatele, kteří často zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností,“ popsal hlavní výhody David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která spolu s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity seminář pořádá.

V rámci sedmi přednášek na semináři vystoupí odborníci z řad akademických pracovníků, ale i z oblasti odpadového hospodářství. „Jako řečníci vystoupí absolventi studijního programu Technologie odpadů, kteří se úspěšně prosadili v praxi a vracejí se zpět na univerzitu podělit se o své praktické zkušenosti,“ řekl Tomáš Vítěz z Mendelovy univerzity v Brně. „V rámci semináře budou prezentovány také výsledky vědecké práce našeho pracoviště. Přednáška bude věnována problematice obsahu využitelných drahých kovů v elektroodpadu,“ dodal za Mendelovu univerzitu Jan Kudělka.

Kromě akademiků budou prezentovat rovněž představitelé z řad zpracovatelů elektroodpadu nebo zástupci společnosti SAKO Brno, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. „V rámci naší přednášky se zaměříme na vybrané méně běžné systémy svozu komunálního odpadu. Přineseme také odpovědi na otázky, zda má smysl třídit odpad, zda by se za tuto službu mělo platit, a proč se chováme k životnímu prostředí ohleduplně a zodpovědně,“ uvedl vedoucí provozu divize Svoz ze společnosti SAKO Brno Tomáš Hlavenka.

Fotografie z minulého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy si můžete stáhnout zde.

Základní informace:

Název: Seminář nejen pro Zelené firmy

Téma semináře: Zpětný odběr výrobků- příležitost pro efektivitu společností

Termín konání: 20. 10. 2016

Adresa konání: Mendelova univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií s automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1900 firem.

Výhodou pro firmu je svoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu, baterií, tonerů, CD a DVD zdarma, a navíc zajištění sběru drobných elektrozařízení od zaměstnanců. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování občanů. Firma zároveň získá podporu ve formě plakátu k označení sběrného místa, informačních letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.

V roce 2010 byla služba pro Zelené firmy rozšířena o nabídku velkých sběrových akcí, při kterých mají zaměstnanci firmy možnost odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.