4. fórum zúčastněných subjektů sdružení BEREC: Zlepšování propojení a inovace v Evropě

Sdružení BEREC uspořádá dne 17. října v Bruselu 4. BEREC Stakeholder Forum Meeting. Tato významná akce v odvětví telekomunikací se v letošním roce zaměří na pracovní program sdružení BEREC na rok 2017 i na průběžný přezkum regulačního rámce pro elektronické komunikace. V této souvislosti fórum poskytne příležitost k diskusi zejména o dvou důležitých otázkách, a to o zajišťování internetového připojení pro každého evropského občana a usnadňování rozvoje digitální ekonomiky. Očekává se, že fóra se zúčastní asi 220 osob. Účastníci budou mít možnost setkat se s přednášejícími, včetně řady důležitých osob z odvětví telekomunikací a digitálních technologií. (TZ)

Jak zajistit internetové připojení pro každého občana?

Zajištění internetového připojení pro každého občana je prioritou číslo jedna, což nedávno potvrdila Evropská komise. Investice ze strany operátorů i inovativní řešení k usnadnění zavádění připojení jsou v tomto ohledu klíčem k uspokojování rychle se měnících potřeb koncových uživatelů. První kulatý stůl umožní tato různá řešení analyzovat a zabývat se tím, jakou úlohu má hrát jejich regulace.

První skupinu přednášejících bude moderovat Sharon Whiteová, generální ředitelka britského regulačního orgánu Ofcom. Své názory na uvedené otázky v rámci této skupiny představí:

  • Pilar del Castillová, poslankyně Evropského parlamentu,
  • Eelco Blok, generální ředitel společnosti KPN (nizozemský operátor),
  • Xavier Niel, místopředseda představenstva a strategický ředitel společnosti Iliad,
  • Sam Crawford, zakladatel společnosti SamKnows.

Jakou úlohu mají v posilování digitální ekonomiky hrát investice a regulace?

Velký zájem vzbuzuje také téma rozvoje digitální ekonomiky. Jak vyplynulo z debaty o neutralitě sítě, toto rychle se měnící prostředí je zdrojem inovací, nových subjektů a nových služeb, ale také mnoha náročných úkolů v oblasti regulace. Na druhou stranu lze zkoumat dopad regulace a investic na toto odvětví a jejich úlohu jako faktorů podporujících inovace. Tato otázka bude společně s hlavním vývojem v daném odvětví jedním z hlavních témat diskuse u druhého kulatého stolu.

Tuto skupinu bude moderovat Johannes Gungl, výkonný ředitel rakouského regulačního orgánu RTR, a v rámci ní vystoupí:

  • Gavin Patterson, generální ředitel skupiny BT Group,
  • Martin Kaiser, viceprezident divize služeb skupiny Hager Group,
  • Annina Koskiolová, generální ředitelka společnosti Proximi.io a
  • Winston Maxwell, renomovaný odborník na neutralitu sítě.

Fórum též během různých diskusí u kulatého stolu poskytne příležitost zjistit, jaký je názor účastníků na pracovní program sdružení BEREC na rok 2017, který se zaměří zejména na problémy v oblasti propojení, otevřený internet a přezkum předpisového rámce.

Úvodní slovo pronesou Wilhelm Eschweiler, předseda sdružení BEREC v roce 2016, a Sébastien Soriano, předseda sdružení BEREC v roce 2017. Fórum zakončí komisař Günther Oettinger.

Akce je přístupná veřejnosti a bude vysílána živě přes internet na účtu sdružení BEREC na YouTube. Diváci mohou reagovat a zasílat přímé dotazy přednášejícím na Twitteru prostřednictvím hashtagu #BERECforum.

Program fóra: http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/124-4th-berec-stakeholder-forum-meeting