Letos se má nově vybrat přes sedm kilogramů vysloužilého elektra na hlavu. Češi zatím evropské limity plní

Něco přes sedm kilogramů. Tolik vysloužilého elektra musí průměrně každý odevzdat k recyklaci, aby Česká republika splnila zvýšený limit Evropské unie pro rok 2016. Jak vyplývá z průběžných dat společnosti ELEKTROWIN, za první polovinu letošního roku se zatím limity plnit daří, když se meziročně vybralo o bezmála polovinu více elektroodpadu. (TZ)

Podle řetězce Expert Elektro, který jako jeden z prodejců elektroniky dlouhodobě nabízí možnost zákazníkům odevzdat staré elektro přímo ve svých obchodech, je jedním z nových faktorů i nižší výkupní cena železa. „Počet spotřebičů odevzdaných v našich speciálních boxech stejně jako možnost svozu velkých spotřebičů přímo z jejich domácnosti každým rokem stoupá. Důležitým faktorem jsou nově i nižší výkupní ceny železa ve sběrnách a vyhláška ministerstva životního prostředí, která zamezila hotovostní platby ve sběrnách kovů,“ řekl Ladislav Pospíšil, ředitel marketingu a nákupu Expert Elektro, která se sběru starých elektrospotřebičů věnuje ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN. Ta provozuje největší kolektivní systém sběru vysloužilého elektra.

Ročně se u nás prodá zhruba 175 tisíc tun elektrospotřebičů. Vzhledem k závazkům k Evropské unii musí letos Česká republika zajistit sběr a recyklaci takového množství starého elektra, které odpovídá minimálně čtyřiceti procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky. „Do konce roku 2015 musely členské země vysbírat nejméně čtyři kilogramy na obyvatele za rok, zatímco pro rok 2016 už bychom každý měli odevzdat k recyklaci něco přes sedm kilo,“ vypočítává předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN Roman Tvrzník.  

Vloni Češi odevzdali ke zpětnému odběru celkově 66 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Čísla za první pololetí roku 2016 přitom ukazují, že letos lze očekávat ještě vyšší čísla a tedy i splnění nové evropské kvóty.

„Za prvních šest měsíců skončilo ve sběrné síti ELEKTROWINu už přes 26 tisíc tun spotřebičů, tedy o padesát procent více než za stejné období loňského roku. Narůstající trend sběru je především výsledkem více než desetileté činnosti kolektivního systému, a to především vybudováním rozsáhlé sběrné sítě čítající na třináct tisíc míst zpětného odběru,“ míní Roman Tvrzník.

Podle statistik ELEKTROWINu se nejvíce vracejí staré chladničky, vysavače a pračky. Podíl vrácených historických spotřebičů, tedy těch vyrobených před rokem 2005, na jejichž recyklaci se už od loňska výrobci finančně nepodílejí, vysoký, zhruba sedmdesát procent. České domácnosti používají například chladničky s průměrným stářím čtrnáct let.

O Expert Elektro:

Společnost Expert Elektro je nákupní sdružení, které je členem mezinárodní kooperace Expert International. Ta se svým obratem zaujímá mezi evropskými řetězci celkově 4. místo. V současnosti se česká expertní síť skládá ze šestnácti společníků a 51 prodejen. Mezi největší společníky patří K+B Expert, dále pak Elektro Vision, Elektro Jankovský a Elektro SPEKTRUM. Společnost Expert Elektro zaznamenává v posledních letech trvalý růst a její podíl na tuzemském trhu se zvyšuje. Do budoucnosti otevírá nové perspektivy všem současným i budoucím členům společnosti.