Navštivte strojaře z Prahy na veletrhu Gaudeamus v Brně

Již tradiční evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus letos proběhne ve dnech 1. až 4. listopadu na Výstavišti Brno. Přináší komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání. Hned první den – 1. listopadu 2016 v 10.00 hodin – bude Fakultu strojní ČVUT v Praze, školu DOPORUČENOU ZAMĚSTNAVATELI v roce 2015, prezentovat její děkan Michael Valášek. (TZ)
Prezentace proběhne v přednáškovém sále A, pavilonu G2 a je zajímavá nejen svým obsahem, ale také osobou přednášejícího. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. bývá díky svému podílu na zavádění oboru mechatronika na technických univerzitách v Praze, Brně, Plzni a Liberci označován jako guru mechatroniky. V roce 2003 obdržel ocenění Česká hlava. Pod jeho vedením získala strojní fakulta letos v červenci jako první u nás akreditaci na nový studijní program Průmysl 4.0, který reaguje na čtvrtou – digitální – průmyslovou revoluci a propojuje strojírenství s kybernetikou.

Aktivovat studenty se prof. Valášek snaží třeba i tím, že přinesl zcela nový předmět „Kariéra a inženýrství“, který má studenty naučit uvažovat podnikatelsky. Právě prof. Valášek stál u zrodu smlouvy na několikamiliardovou investici mezi českým státem a největší průmyslovou společností světa General Electric, kterou v těchto dnech podepsala naše vláda.

Možnost promluvit si o studiu přímo s děkanem Valáškem budou mít zájemci po skončení prezentace u pultu Fakulty strojní ČVUT v Praze v pavilonu G1 brněnského výstaviště.