Průzkum Digimonitor: V Česku je stále nejpopulárnější příjem televizního vysílání zdarma, terestricky šířené vysílání využívá 58 % českých domácností

Praha, 9. listopadu 2016 – Zemské digitální vysílání (DTT) je v Česku stále klíčovou platformou. Potvrdil to výzkum zaměřený na příjem televizního vysílání. Tuto platformu využívá nejvíce domácností – více než polovina (58 %). Zájemců o využívání DTT navíc meziročně narůstá – nyní o něm uvažuje 10 % respondentů. O přesunu na jinou platformu, než je zdarma šířené televizní vysílání, naopak uvažuje méně dotázaných než v uplynulých letech. (TZ)

Terestrické digitální vysílání je v Čechách stále nejvíce využívané. Pro české domácnosti je silným argumentem bohaté zastoupení televizních programů, snadná dostupnost signálu na celém území ČR a bezplatný příjem. V porovnání nákladů a efektivity je tak tento způsob příjmu televize stabilně velmi populární. I v případě přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy došlo k mírnému poklesu diváků využívající terestrické vysílání, se ukázalo, že domácnosti se po určitém zaváhání postupně vracely k zemské bezplatné televizi,“ říká Marcel Procházka, ředitel regulace a strategie Českých Radiokomunikací (ČRA).

Druhým nejčastějším způsobem televizního příjmu je satelit, který využívá     26 % českých domácností, kabelovou televizi využívá 24 % dotazovaných a jen 7 % využívá IPTV.

Velká většina domácností (cca 70 %) využívajících DTT platformu, přijímá signál prostřednictvím zabudovaného tuneru v televizoru, zbývajících 30 % využívá Set-Top-Box (STB). Podíl STB stále klesá a je zřejmé, že tato zařízení byla využívána zejména v rámci přechodu z analogového na digitální vysílání a postupně jsou vyměňována za nové televizory se zabudovaným DVB-T tunerem.

O přechodu na zemské vysílání uvažuje nyní 10 % respondentů a toto číslo v čase stále narůstá, v roce 2013 se jednalo o 8,5 %. Údaje z výzkumu také indikují, že tím, jak se zvyšuje počet televizorů v domácnostech, uvažují lidé také o rozšíření počtu platforem, které využívají. Obvykle však nemění způsob příjmu na hlavním televizoru. DTT tak dlouhodobě zůstává primární platformou.

DTT platforma přináší lidem stále více výhod než ostatní platformy, např. nejsou nutné smluvní závazky a objednávání služeb, není nutné využívání přijímacích zařízení dodávaných poskytovatelem služby, a hlavním argumentem zůstává bezplatný příjem televizního vysílání podpořený vzrůstající dostupností interaktivních OTT služeb prostřednictvím HbbTV. V souvislosti s přechodem na nový standard digitálního vysílání (DVB-T2) jen 8% diváků uvažuje o přechodu na alternativní platformu.

Průzkum Digimonitor pro ČRA byl proveden na vzorku 1203 obyvatel České republiky, v proporcích odpovídajících datům o celkové populaci. Sběr dat proběhl v rámci internetovém panelu společnosti STEM/Mark, průzkum zpracovala společnost MRThink.

České Radiokomunikace a.s. (ČRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. ČRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.