AITOM vytvořil microsite k projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR

Digitální agentura AITOM, specialista na tvorbu komplexních internetových řešení, pracovala na tvorbě webových stránek k projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky. Jedná se o aktivitu Ministerstva životního prostředí v období let 2014 až 2017, za kterou zodpovídá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V rámci nové microsite vznikly interaktivní mapy, pomocí kterých se může veřejnost dozvědět o mokřadech a vzácných tvorech, kteří v nich žijí. Cílem webu je osvěta a představení mokřadů jako zajímavé alternativy pro výlet. (TZ)

2016-11-21-16_56_53-mokrady-ceske-republiky

Webová databáze projektu dnes obsahuje informace o více než 2 000 mokřadech po celé České republice a o významných rostlinných a živočišných druzích, které v daném mokřadu žijí. V mnoha případech se jedná o ohrožené druhy, které jsou na biotopu mokřadu závislé. Mokřady jsou nesmírně významné součásti krajiny i tím, že se podílejí na koloběhu vody či pohlcují přebytečný oxid uhličitý.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bojuje právě za záchranu těchto území. Web od AITOMu má za cíl edukovat veřejnost a ukázat jejich přínos celé společnosti. Mimo to stránky cílí také na vzdělávací a ekologické instituce, turistiky a ekologické pracovníky.

“Přírodní bohatství je naše nejcennější dědictví. Právě z toho důvodu pro nás byla práce na microsite k projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů velmi významná. Výsledná podoba webu by měla návštěvníka informovat o působení mokřadů v české krajině a možnostech, jak je lze využít,” říká Tomáš Odl, vedoucí vývoje v AITOMu, který se podílel na realizaci webových stránek.

Webové stránky byly vytvořeny tak, aby díky propojení s databázemi stahovaly vždy nejaktuálnější informace. Jsou postaveny na redakčním systému AitomCMS 5 a graficky reflektují korporátní manuál.

O Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, zkráceně AOPK ČR, je specializovaná organizační složka státu, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu a to nejen na území chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava), národních přírodních rezervací a národních přírodních památek.

Od roku 2014 se AOPK ČR také podílí na projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR, financovaného z EHP fondů 2009-2014, který je zaměřen na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů v České republice. Hlavním cílem AOPK ČR bylo v rámci tohoto projektu zjištění stavu a rozlohy mokřadů, vyhodnocení druhové diverzity a velikosti populací netopýrů a vytvoření databáze mokřadů, která by byla přístupná veřejnosti.

V září roku 2016 se AOPK ČR ve spolupráci s firmou AITOM Digital s.r.o. podařilo spustit webové stránky s databází významných mokřadů na našem území. V rámci příjemné spolupráce, kdy odpovědí na detailně zpracované zadání bylo kvalitně zpracované dílo splněné s časovou rezervou, tak vznikl unikátní web. Ten propojuje informace o mokřadech z publikace Mokřady České republiky, interaktivní mapu a aktuální údaje o výskytu přírodních stanovišť, výskytu chráněných, nebo naopak nebezpečných invazních druhů. Vzniklo tak dílo, které u nás nemá srovnání a vybízí k širokému využití.

Více informací na: http://mokrady.ochranaprirody.cz/

O agentuře AITOM

Internetová agentura AITOM vytváří pro své klienty z řad středně velkých firem weby, které plní stanovené cíle. Spolupráce s AITOMem vychází ze vstupní studie, díky které dokáže AITOM pro klienta zodpovědně navrhnout webové řešení a realisticky odhadnout náklady na dosažení požadovaných obchodních výsledků. Díky internímu oddělení internetového marketingu se dokáže postarat i o relevantní návštěvnost webu. AITOM tedy nabízí komplexní internetové řešení: vstupní studii, vývoj webu i internetový marketing.

Na českém trhu působí více než devět let a za tu dobu se jejím specialistům podařilo realizovat přes pět set úspěšných projektů.

Více informací na: http://www.aitom.cz