Město Sokolov si pro nový systém prevence rizik vybralo IBM Cloud

Praha, 8. prosince 2016 – Společnost IBM oznámila, že město Sokolov v rámci své digitální transformace přešlo na nový systém prevence rizik, který běží na platformě IBM Cloud.   (TZ)

Každý odbor sokolovského magistrátu vždy uchovával rozsáhlé objemy dat pro registraci potenciálních hrozeb v papírové podobě. Nové digitální pracovní prostředí využívá IBM Cloud a řešení pro předcházení rizik od společnosti OneSoft Connect, partnera IBM. Díky němu bude město schopno lépe řídit rizikové situace a některé z nich eliminovat dříve, než se stanou realitou.

S novým digitálním řešením navíc může magistrát spravovat svoji agendu snadněji a bezpečněji, než když byla v papírové podobě. Protože software OneSoft Connect funguje na platformě IBM Cloud, je dostupný online prakticky odkudkoliv.

„Není možné vyčíslit pozitivní vliv tohoto opatření na zdraví lidí nebo dokonce záchranu životů,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Systém prevence rizik monitoruje všechny oblasti města, v nichž by mohlo dojít ke zranění osob, požáru, poškození majetku či trestné činnosti. Dvakrát ročně systém vypracovává zprávu, která je následně podrobena důkladné analýze a vyhodnocení. Na základě těchto výsledků město přijme vhodná opatření nebo aktualizuje ta stávající tak, aby do budoucna vyloučilo či omezilo možné hrozby.

Sokolovský systém řízení rizik se vedle ochrany široké veřejnosti zaměřuje na bezpečnost dětí, seniorů a zrakově postižených lidí. Součástí systému je například i výuka zdravotní výchovy vedená odborníky na všech školách ve městě.

Senioři, kteří žijí sami, dostanou od města „hodinky“ s tlačítkem, které v případě nouze pomocí telefonu okamžitě přivolá městskou policii a záchrannou službu.

Město rovněž představilo elektronickou bílou hůl fungující na stejném principu: speciální tlačítko v případě problému ihned přivolá městskou policii, jejíž strážníci mohou člověka v nesnázích snadno lokalizovat na mapě. Zařízení s nouzovým tlačítkem pro přivolání policie v nebezpečných situacích mají i další městské instituce jako například školy, Správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce.

O službě IBM Cloud:

Více informací o IBM Cloud najdete na stránce: http://www.ibm.com/cloud-computing.