Budování ekosystému: Samsung a Nokia spolupracují při testování interoperability sítí 5G

Společnost Samsung Electronics, která pokračuje ve svém úsilí zaměřeném na podporu vzniku silného ekosystému sítí 5G, oznámila spolupráci se společností Nokia, jejíž cílem je zajistit soulad příslušných produktových portfolií dodavatelů se specifikacemi sítí 5G. Obě společnosti se shodují na tom, že přechod k sítím 5G, jakož i jejich brzký komerční úspěch, bude z velké části záviset na schopnosti mobilního průmyslu vytvořit taková řešení, která budou kompatibilní s produkty různých dodavatelů a budou reagovat na rychle rostoucí počet nových způsobů použití. (TZ)

Frank Weyerich, výkonný viceprezident divize Mobile Networks Products ve společnosti Nokia, uvedl: „Spolupráce mezi dodavateli je zásadně důležitá, neboť v rámci mobilních sítí páté generace umožní vznik nových typů podnikání i průmyslových odvětví. Společné testování interoperability mezi společnostmi Nokia a Samsung je důležitým krokem směrem k fungování technologií 5G napříč sítěmi a zařízeními a podpoří rychlý nástup technologií 5G na trh i jejich úspěšnost.“

Obě společnosti navázaly vzájemnou spolupráci začátkem loňského roku a od té doby již dokončily první fáze testování interoperability. V současné době je primárním cílem zajištění souladu s technickými specifikacemi 5GTF společnosti Verizon a specifikacemi SIG korejského Telecomu a společnosti Samsung a Nokia budou v laboratorních testech pokračovat i v průběhu roku 2017.

Technici z obou společností se zaměří na zajištění vzájemné kompatibility a výkonnostních parametrů u zákaznických zařízení pro sítě 5G od společnosti Samsung, tzv. Customer Premise Equipment (CPE), která poskytují konektivitu v rámci sítí 5G v domácnostech, a technologií AirScale od společnosti Nokia používanou v mobilních vysílacích stanicích. U zmíněných zařízení se v průběhu let 2017 a 2018 očekává nasazení na trzích, jako jsou USA a Jižní Korea, přičemž k celosvětovému komerčnímu nasazení sítí 5G by mělo dojít do roku 2020.

„Mobilní sítě páté generace nabízejí stále flexibilnější síťovou architekturu, která se vyznačuje zcela novými možnostmi použití, jako je například pevný bezdrátový přístup,“ uvedl Paul Kyungwhoon Cheun, výkonný viceprezident divize Next-Generation Communications společnosti Samsung Electronics. „Pro úspěšné vybudování zdravého ekosystému sítí 5G je stěžejní, aby všichni zúčastnění hráči navzájem spolupracovali a směřovali ke stejnému cíli. Společnost Samsung poskytuje infrastrukturu i koncová zařízení, a je tak schopna pro sítě 5G nabídnout kompletní řešení. Na jedné straně spolupracujeme s výrobci čipových sad na zajištění co nejširší nabídky zařízení operátorům, na druhou stranu naše zařízení také spolupracují se síťovými zařízeními společnosti Nokia, takže mobilní operátoři mohou naše zařízení pro sítě 5G používat bez jakýchkoli omezení.“

Vypracování celoodvětvového standardu a vybudování silného ekosystému umožní, aby sítě 5G naplnily do nich vkládané naděje. Společnosti předjímající budoucí vývoj, mezi něž patří také společnosti Samsung a Nokia, jsou z těchto důvodů odhodlány vybudovat takový ekosystém, který zaručí maximální kompatibilitu mezi zařízeními od různých výrobců a poskytne poskytovatelům služeb při budování sítí 5G širší možnosti výběru, aby budované sítě odpovídaly lišícím se potřebám jednotlivých trhů.

Obě společnosti budou i nadále aktivní v oblasti interoperability včetně přijetí nových standardů pro sítě 5G, které by mělo sdružení 3GPP vydat začátkem roku 2018.

O společnosti Nokia

Nokia je přední globální firma přinášející technologické inovace, která působí v srdci našeho propojeného světa. Poskytovatelům komunikačních služeb, vládám, velkým podnikům a spotřebitelům dodáváme inovativní řešení vyvinutá v laboratořích Nokia Bell Labs a nabízíme nejúplnější portfolio produktů, služeb a licencování.

Vytváříme technologie budoucnosti, které zcela promění uživatelské zkušenosti – od infrastruktury pro sítě 5G a internet věcí až po vznikající aplikace ve virtuální realitě a oblasti digitálních zdravotnických pomůcek. www.nokia.com

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, lékařského vybavení, síťových systémů, polovodičů a LED řešení. Novinky naleznete v Samsung Newsroom na stránkách news.samsung.com.