Díky hybridní televizi je ovládání chytrých funkcí televize pohodlnější, shoduje se většina uživatelů HbbTV

HbbTV, jinak také hybridní televize, která kombinuje televizní vysílání s internetem, si pomalu, ale jistě získává místo v českém televizním vysílání. Její uživatelé na ní oceňují například to, že jim usnadňuje ovládání chytrých funkcí televize. Tyto a další poznatky přineslo šetření Nielsen Admosphere ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi, které se uskutečnilo na panelu 4685 respondentů z české internetové populace starší 15 let. Dodatečný kvalitativní výzkum k tématu zjišťoval, jak se zástupci českých mediálních agentur staví k HbbTV reklamě. Ta je podle nich pro zadavatele atraktivní, a to zejména pro některé konkrétní produkty, jako jsou služby spojené s velkým množstvím informací, luxusní produkty a tak dále. (TZ)

Většina uživatelů, kteří už dnes HbbTV využívají, ve výzkumu odpověděla, že jim tato funkce zpříjemnila ovládání chytrých funkcí na jejich televizi: shodlo se na tom 72 % dotázaných. Uživatelé se zamýšleli také nad tím, zda je nějak ruší červená značka, která se při využívání HbbTV na obrazovce objevuje. Téměř dvěma třetinám uživatelů tato značka nijak nevadí, 30 % dotázaných však spíše ruší, ačkoli i tak vítají možnosti a služby, které přináší.

HbbTV je zajímavá také tím, že umožňuje zobrazovat více informací například o inzerovaných produktech nebo o televizních pořadech. Necelá polovina těch dotázaných, kteří mají televizi připojenou k internetu, by uvítala možnost dozvědět se v rámci reklamy více o produktu, který je zaujal. Ještě více lidí (65 %) by pak uvítalo detailnější informace o tématu diskutovaném v TV pořadech a 80 % by se líbila možnost během upoutávek na televizní pořad získávat více informací o tomto pořadu.

Zajímavé příležitosti přináší HbbTV také zadavatelům reklamy. Ve zvláštním výzkumu se proto Nielsen Admosphere ptal zástupců českých mediálních agentur na atraktivitu HbbTV reklamy: podle 5 z 8 respondentů je tento druh reklamy pro zadavatele atraktivní, a to zejména pro produkty a služby, u kterých diváci potřebují doplňující informace (jako je pojištění, služby mobilních operátorů atp.), pro luxusní produkty nebo pro produkty přesahující rámec běžné spotřeby a lidé si investici do nich rozmýšlejí (to může být například auto). Pro to, aby reklama HbbTV fungovala, je pak podle mediálních agentur zapotřebí hlavně dobrá kreativa, důležité je ale také správné zacílení nebo výběr správného formátu.

Společnost Nielsen Admosphere (www.nielsen-admosphere.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Zaměřuje se především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pro elektronické měření médií vyvíjí vlastní technologie pod značkou SimMetry™. Věnuje se i monitoringu reklamy, marketingovému výzkumu (online průzkumy, CAWI, CATI průzkumy…) a analýze dat a nabízí komplexní servis spolehlivé výzkumné agentury se zázemím mezinárodní výzkumné společnosti Nielsen.

Součástí skupiny Nielsen Admosphere je i společnost Adwind Software, která vyvíjí software pro práci s daty z výzkumů sledovanosti a monitoringu reklamy.

České radiokomunikace (www.cra.cz) jsou poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje jejich zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah. Převádí technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které zákazníkům přinášejí hodnotu.