Advokátní kancelář Taylor Wessing zajišťovala právní poradenství při prodeji osmi hotelů v České republice, Polsku a Rumunsku, a při prodeji Vienna House, platformy pro hotelový management

Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing zajišťovala právní poradenství pro společnost Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) při odprodeji části jejího hotelového portfolia thajskému investorovi, společnosti U City Public Company Limited (U City). Do transakce bylo zahrnuto osm hotelů v České republice, Polsku a Rumunsku; dva z hotelů jsou částečně (z 50 procent) ve vlastnictví společnosti UBM Development AG. (TZ)

Advokátní kancelář Taylor Wessing také poskytla právní poradenství dvěma většinovým akcionářům společnosti Warimpex, společnostem Amber Privatstiftung a Bocca Privatstiftung, ve věci dohody o odprodeji celého balíku jejich akcií ve společnosti VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement Aktiengesellschaft (Vienna House), která působí v oblasti hotelového managementu a spravuje všech osm prodávaných hotelových účastí, společnosti U City.

Na uzavření obou transakcí se stále ještě čeká z důvodu nutnosti průběhu standardních uzavíracích podmínek při nemovitostních transakcích tohoto typu. Předpokládá se, že uzavření transakce proběhne do léta 2017.

Přeshraniční právní poradenství Vídeň – Praha – Varšava

Poradenství pro společnost Warimpex zajišťoval tým pro korporátní klienty kanceláře Taylor Wessing Vienna, do něhož patří partneři Partners Raimund Cancola a Philip Hoflehner (vedoucí týmu) a Allan Hahn (vedoucí akvokát) i Catherine Hofmann-Jabbari (advokát). Členy týmu, který zajišťoval právní poradenství, byli i partneři Martin Eckel (soutěžní právo), Michaela Petritz-Klar (daně) a Martin Prohaska (duševní vlastnictví) a advokáti David Konrath (soutěžní právo) a Sabine-Katharina Andreasch (duševní vlastnictví/IT).

Do poradenství při transakci byly zapojeny i advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha (partneři Erwin Hanslik a Thomas Rechberger) a Taylor Wessing Warsaw (partneři Olav Nemling a Sylwester Zydowicz). Právními poradci kupující strany byli advokáti Hogan Lovells a CHSH.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.