Případů provozních a lokalizačních údajů předaných operátory na žádost oprávněných orgánů meziročně přibylo

Praha, 9. března 2017 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 472 522 případech. To je více než dvojnásobný nárůst počtu případů poskytnutých údajů oproti roku 2015. Ve 4 461 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona o elektronických komunikacích operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu souhrnně zasílají. (TZ)

Mírně klesl počet případů poskytnutí údajů v rámci pevné sítě, desetinásobně však vzrostl počet kladně vyřízených žádostí o informace z provozu datových sítí. Na základě jedné žádosti přitom mohou být předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly. Do statistiky je započítána každá žádost, kterou operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů, je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich. Počet vyžádaných údajů se proto neshoduje s počtem vyšetřovaných trestných činů, v jejichž rámci si oprávněné orgány údaje vyžádaly, neboť metodika vykazování údajů se liší.

Obdobně statistiku navyšuje požadavek na výpis z buňky, který musí být z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech. Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra.

Operátoři data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje musejí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat po dobu 6 měsíců. Výkaz neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

 

počty případů
poskytnutých údajů
počty případů, kdy
údaje nebyly poskytnuty
2016
veřejné pevné sítě 6 299 349
veřejné mobilní sítě 472 522 4 461
služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
5 661 137
IP telefonie 2 381 19
služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
426 27
2015
veřejné pevné sítě 6 616 548
veřejné mobilní sítě 219 070 2 826
služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
525 74
IP telefonie 3 668 44
služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
245 11

 

Mgr. Martin Drtina

tiskový mluvčí

Českého telekomunikačního úřadu