Průzkum Taylor Wessing ukázal, že ochranu osobních dat si lidé hlídají nejvíce u stolních počítačů a notebooků, nejhůře zajišťují své bezpečnostní rolety v domech

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal  internetu věcí, tedy všech chytrých domácích spotřebičů nebo elektroniky, které jsou připojeny do internetu. V jeho druhé části se zaměřila na běžné technické prostředky, které lidé využívají ke komunikaci a své ochraně*. Cílem bylo zjistit, zda uživatelé těchto smart věcí znají, jak si je ochránit tak, aby zamezili zneužití a  neautorizovanému přístupu k nim zvenčí. (TZ)

Z celkového počtu respondentů, kteří vlastní některou z nabízené škály zařízení, se jich téměř 83 % vyjádřilo, že podrobné nebo základní informace o tomto problému má, a to především u stolního počítače. U notebooku má základní znalost nebo podrobnou znalost téměř 82 % respondentů. Na třetím místě ve znalosti ochrany svého zařízení se pak umístil mobilní telefon, kde svou obecnou nebo odbornou znalost potvrdilo téměř 80 % respondentů.

*Průzkum ale již nezkoumá, zda si respondenti skutečně své počítače, notebooky a mobilní telefony zajistili před zneužitím či neautorizovaným přístupem zvenčí.

 Víte, jak jsou vaše domácí spotřebiče a elektronika (s možností napojení na wi-fi) nastaveny a jak je chránit před nepovoleným přístupem cizích lidí? vůbec nevím mám základní informace mám podrobné informace
u mobilu 20,1 42,7 37,2
u pc 17,3 41 41,7
u notebooku 18,5 39,3 42,3
u webových kamer 35,3 41,7 23
u wi-fi v televizi 49 32,4 18,6
u wifi tiskárny 54,4 28,7 16,9
u domácího  alarmu 64,9 22 13,1
u bezpečnostních čidel 65,9 23,2 10,8
u chytrých rolet (s možností wi-fi napojení) 77,8 17,1 5,1


Výrazně horší je však situace u bezpečnostních zařízení, které respondenti vlastní ve své domácnosti a jsou především instalovány pro jejich ochranu. Nad 50% hranici v oblasti znalostí ve vyjádření “vůbec nevím” se vyhouply takové přístroje a zařízení jako jsou domácí alarmy (65 %) a bezpečnostní čidla (66 %). U chytrých bezpečnostních rolet, které  se  v  poslední  době  nejvíce  objevují  na  domech a novostavbách, se dokonce téměř 78 % dotázaných vyjádřilo, že vůbec o problému neví.

Karin Pomaizlová, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha k problematice zajištění osobních dat uvádí: „Na internetu už dnes máme globální prostor, který se díky smart zařízením rychle rozšiřuje do všech domácností, téměř nestíháme sledovat vývoj aplikací a služeb. Uživatel si už dnes prakticky nemůže být jist, že aplikace, která běží na jeho telefonu, notebooku či stolním počítači je ze spolehlivého a prověřeného zdroje. Výsledkem je stále se zvyšující ohrožení všech uživatelů internetu hackerskými aktivitami, jako jsou krádež identity, phishing, pharming, a dalšími útoky, které jsou zaměřeny na zneužití osobní dat nebo na průnik do bankovních kont. A my stále upozorňujeme na nebezpečí, která z tohoto globálního prostoru hrozí. Ochrana těchto našich smart „mazlíčků“ by dnes už měla být automatická.“

O průzkumu:

Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 51 % mužů a 49 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 40,8 %. Další početnou skupinou byli lidé mezi 15 – 29 lety, těch se zúčastnilo průzkumu 33,2 %. Třetí skupina byli lidé mezi 45 – 59 let a ti zasáhli do šetření ve 26 %.  V oblasti vzdělání ze zapojilo téměř 45 % respondentů s maturitou, 38 % bylo bez maturity a 17 % s vysokoškolským vzděláním.

V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (26 %), následoval Moravskoslezský kraj s 11,7 % a Jihomoravský kraj s 12,1 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,2 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících.  Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (2,9 %). Vzorek zahrnoval 512 dotazovaných. Průzkum proběhl v první polovině února 2017.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.