Systém správy mobilních aplikací české společnosti UniControls využívá přes 2 tisíce drážních vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku

Praha, 4. května 2017 – Společnost UniControls, mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, vyvinula a dále zdokonaluje systém managementu mobilních aplikací MOMA, který dnes obsluhuje více než 2000 vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku, pro které přenáší data z široké škály aplikací. MOMA zabezpečuje například aktualizaci jízdních řádů pro automatické vedení vlaku, sběr dat měření spotřeby elektrické energie na vozidlech, distribuci elektronické vlakové dokumentace, nahrávání dat pro informování cestujících ve vizuální i akustické podobě, on-line přenos rezervačních dat, predikce zpoždění vlaků a informací o nástupištích nebo distribuci multimediálních prezentací dopravců a regionů.

„Data ze systému MOMA jsou předávána mj. dispečinkům dopravců a dispečinkům integrovaných dopravních systémů. Mají tak k dispozici přehled o poloze vlaků s mnohem vyšší přesností, než jak jsou ji schopny zajistit systémy správce infrastruktury,“ říká Ing. Tomáš Tichý, vedoucí projektů technického rozvoje UniControls, a doplňuje: „Aby železnice obstála v konkurenci ostatních

druhů dopravy, musí nabídnout nové služby všem subjektům železničního systému – dopravcům, správcům infrastruktury, a především cestujícím. Tyto služby vesměs vyžadují výměnu značného množství informací mezi subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemními systémy. Vybavení vozidel vysokokapacitní

komunikační infrastrukturou je tedy podmínkou jejich realizace.“

V dnešním světě si už mnozí z nás nedokáží představit život bez mobilních aplikací ve svých smartphonech. Stále více aktivit se přesouvá do online prostředí a začínáme si zvykat na to, že připojení nejsme pouze my, ale díky fenoménu internetu věcí (IoT) i věci kolem nás. Jednou z oblastí, kde mobilní připojení přináší největší příležitosti k inovacím, jsou dopravní telematické aplikace a nejinak je tomu i v oblasti drážní dopravy. Embedded systémy železničních vozidel byly historicky roztříštěny a pokud vůbec umožňovaly vzdálenou správu, jednalo se o proprietární nástroje, které využívaly obvykle komunikační kanály specifické pro danou aplikaci. To vedlo k enormnímu nárůstu nákladů provozovatelů vozidel na budování a provoz komunikační infrastruktury, údržbu IT systémů, licencí a telekomunikačních služeb.

Systém MOMA (management mobilních aplikací) – vyvíjený společností UniControls, řeší výše uvedené problémy sjednocením komunikačních toků mezi vozidlovými aplikacemi a pozemní IT infrastrukturou do jednotné integrační platformy. Zahrnuje jak pozemní IT infrastrukturu, kde využívá standardních IT prostředků jako je SOA (Service Oriented Architecture) a virtualizaci pro minimalizaci nákladů, tak i mobilní komunikační bránu, která splňuje přísné podmínky pro elektrickou, mechanickou i klimatickou odolnost zařízení montovaných na vozidlo. MOMA zajistí volbu bezdrátové sítě, ať už se jedná o sítě GSM 2. generace nabízející nejlepší pokrytí, spolehlivé drážní sítě GSM-R, rychlé datové sítě 3G a LTE nebo lokální pokrytí Wi-Fi sítí. Systém MOMA řeší i otázku kybernetické bezpečnosti, takže k přenosům lze využít veřejných sítí bez budování vlastní fyzické nebo virtuální infrastruktury. Autoři aplikací pak nemusí řešit typické problémy spojené s pohybem vozidel, jako jsou výpadky spojení, navazování přenosů, změny IP adres, identifikace vozidel apod. Naopak mohou využít MOMA služeb, které nenabízí jen spolehlivé a bezpečné doručení datového obsahu z vozidla a na vozidlo, ale také notifikace při přihlášení vozidla a změny jeho stavu, synchronizaci dat s minimalizací datového objemu, sledování polohy vozidel a provozní informace jako jsou EVN (dříve UIC číslo) nebo adresace dle čísla vlaku.

Otevřené rozhraní systému MOMA umožňuje dosazování dalších aplikací na vozidla bez nutnosti zřizování nových komunikačních kanálů a souvisejících nákladů na jejich provoz a údržbu. Zároveň je možná modernizace na nové generace bezdrátových sítí, a to zcela transparentně pro cílové aplikace bez nutnosti jejich nákladného upgradu.

Systém MOMA také umožňuje vzdálenou správu softwarového vybavení vozidlových systémů. Nasazení nových funkcí už nepředstavuje tak náročnou práci pracovníků údržby vozidel v terénu, ale je možné je provést v kompletní flotile automaticky za zlomek původní doby. Na nové požadavky zákazníků je možno tedy reagovat flexibilně, což je nezbytné zejména v oblasti OMTS (on-board multimedia and telematics systems), která se dynamicky rozvíjí.

Oblast datových přenosů pro železniční vozidla bude standardizována na mezinárodní úrovni ve vznikající normě IEC 61375-2-6, na jejímž vzniku se UniControls aktivně podílí. Výsledky standardizace jsou průběžně implementovány do systému MOMA.

MOMA

  • Unifikovaná platforma pro distribuované aplikace zahrnující pozemní i vozidlové moduly
  • Univerzální otevřené API pro dálkové přenosy dat
  • Autentizace vozidel a zabezpečená obousměrná komunikace
  • Provoz v kombinovaném režimu on-line i off-line
  • Vzdálená správa software vozidlových zařízení

Ukázka zobrazení polohy vozidel a stavových informací v administrátorském rozhraní MOMA

O společnosti UniControls a.s.

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Další informace najdete na www.unicontrols.cz.