Tržby ČD – Telematiky opět přesáhly jednu a půl miliardy korun

Podle auditovaných výsledků dosáhla ČD – Telematika a.s. v roce 2016 externích tržeb ve výši 1 697,5 mil. Kč oproti 1  608,3 mil. Kč v roce 2015. Provozní výsledek hospodaření činil 64,7 mil. Kč a výsledek hospodaření po zdanění, tedy čistý zisk, dosáhl hodnoty 53,2 mil. Kč oproti 82,5 mil. Kč roku předešlého.

V roce 2016 společnost ČD – Telematika meziročně zvýšila externí tržby o 5,6 %.  Tohoto nárůstu externích výnosů bylo dosaženo zvýšenou aktivitou úseku Servis infrastruktury, který svou činností vykázal meziročně nárůst o 6,5 %, a to především dokončením dlouhodobých a jednorázových projektů, jako např. Kontrolního analytického centra (KAC), realizací projektu zvyšujícího bezpečnost na železnici Diagnostika jedoucích železničních vozidel aj. Úsek Telekomunikačních služeb v roce 2016 rostl o 3,5 % převážně realizacemi výstavby optických tras a mimo jiné dosáhl kýženého úspěchu v telematických projektech pro státní správu. Tržby tak opět přesáhly hranici 500 mil. roku 2013.

Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) dosáhl 64,3 mil. Kč (105,2 mil. Kč v roce 2015). Čistý zisk společnosti v roce 2016 dosáhl 53,2 mil. Kč, a meziročně tak klesl o 29,3 mil. Kč. Důvodem byla tvorba rezervy na ztrátové projekty. Ukazatel EBITDA v roce 2016 dosáhl výše  207 mil. Kč oproti 230 mil. Kč v roce 2015, tedy pokles o 10 %. ČD – Telematika v roce 2016 proinvestovala 157 mil. Kč z vlastních zdrojů zejména do rozšíření vlastní infrastruktury.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2016 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce května.

ČD – Telematika a.s. poskytuje ICT řešení a služby v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikační infrastruktury. Významnou část svých obchodních aktivit směřuje do telekomunikačního sektoru, kde působí jako dodavatel velkoobchodních datových, internetových a hlasových služeb. ČD – Telematika vlastní druhou největší optickou síť v ČR, centrální úložiště dat, servisní a další specializovaná pracoviště. Služby společnosti ČD – Telematika jsou procesně zajišťovány dle několika systémů kvality. Společnost byla založena v roce 1994, je členem řady profesních organizací a čítá přes 500 zaměstnanců.