Celkem ¾ miléniálů se chystají k parlamentním volbám. Nejvyšší angažovanost je u úspěšných uchazečů o VŠ studium

Praha, 13. 10. 2017 – Třetí říjnový víkend bude v České republice patřit parlamentním volbám. Jednou z cílových skupin politiků, na které soustředí své předvolební kampaně, jsou mladí voliči, kteří se zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny vůbec poprvé. Takzvaní „prvovoliči“, kteří se hlásili na vysoké školy, byli hlavními respondenty průzkumu agentur PR.Konektor, NMS Market Research a společnosti Scio. Dokonce 88 % z nich považuje volební účast za důležitou a věří, že výsledky voleb ovlivní budoucí směřování země.

K volbám do Poslanecké sněmovny se podle průzkumu chystá 78 % prvovoličů, kteří si podali alespoň jednu přihlášku na univerzitu. Z výsledných dat plyne, že respondenti se nejvíce zajímají o domácí politiku (79 %), kterou následuje politika zahraniční (76 %) a politika Evropské unie (67 %). „Poměrně vysoká touha jít k volbám je u mladých lidí určitým signálem pro politické strany a jejich lídři by sílu prvovoličů určitě neměli podceňovat. Prvovoliči jsou totiž nezatíženi předchozím rozhodováním, jejich politické smýšlení se teprve formuje. Dobrá předvolební kampaň zamířená právě na tuto specifickou a zároveň velmi početnou skupinu voličů může výrazně zvýšit volební zisk jednotlivých politických subjektů. Vysoké procento vysokoškoláků toužící jít k volbám může těšit především ODS, TOP 09, Piráty nebo Zelené, což jsou partaje, které tradičně lákají vysokoškolský elektorát,“ říká Radek Vítek, partner v agentuře PR.Konektor.

Politická angažovanost mezi mladými roste

Poměrně zajímavá je i touha mladých lidí se aktivně angažovat v politice. Celkem 15 % dotázaných by se chtělo politiky aktivně účastnit na celostátní úrovni, do komunální či krajské politiky by rádo aktivně zasahovalo dokonce 18 % respondentů. „Aktivita mladých lidí v politice je čím dál vyšší. Stačí se podívat na jednadvacetiletého Dominika Feriho, který udává trendy na sociálních sítích a jehož Facebooková stránka má téměř 80 tisíc fanoušků. Politika se navíc významně promítá i do rozvíjejícího se prostředí Youtuberů. Karel Kovář alias „Kovy“, jenž patří mezi nejoblíbenější české youtubery a sleduje jej téměř 600 000 youtube uživatelů, dostal prostor vyzpovídat předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Vliv na prvovoliče tak získávají mladí lidé, kteří v předchozích volbách neměli ani prostor ani publikum, což může mít nezanedbatelný vliv na výsledky voleb,“ doplňuje Radek Vítek.

Úspěšní uchazeči o studium mají o politiku větší zájem

Průzkum rozlišoval i úspěšné a neúspěšné uchazeče o univerzitní studium. U přijatých vysokoškoláků platilo, že jejich zájem o politiku byl vyšší než u neúspěšných uchazečů. Účast v parlamentních volbách plánuje 87 % úspěšných kandidátů, což je o dvanáct procentních bodů vyšší předpokládaná volební účast než u kandidátů neúspěšných. Podobný poměr je i u zájmu o českou politiku. „Celých 88 % úspěšných uchazečů se o českou politiku zajímá. Oproti tomu mezi neúspěšnými jich bylo 76 %,“ říká Markéta Majerová, tisková mluvčí společnosti Scio, a přidává další zajímavost: „Poměrně výrazný rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými uchazeči o vysokoškolské studium nastal u otázky elektronického hlasování. Pokud by se volilo elektronicky, tak neúspěšní uchazeči by byli více motivováni dát svůj hlas (66 %) než uchazeči úspěšní, které by elektronická možnost volit motivovala méně (56 %).“

Každý čtvrtý vysokoškolák se považuje za Evropana

Zhruba polovina dotázaných se nejvíce cítí být Čechem (53 %), každý pátý se pak cítí být Evropanem (22 %). Úspěšní uchazeči se častěji cítí být Evropany (27 %, neúspěšní 21 %), kdežto méně úspěšní uchazeči se cítí být více Čechy (55 %, úspěšní 47 %). Mezi úspěšnými kandidáty najdeme i více spokojených, co se týče informací, které o politickém dění získali na střední škole (76 %, u neúspěšných je spokojeno s informacemi ze střední školy 66 % respondentů). Dvě třetiny uchazečů o vysokoškolské studium si myslí, že povolání politika je prestižní.

*Do průzkumu se zapojilo celkem 12 057 uchazečů o studium v průběhu 3 vln Scio testů. Výsledky byly tříděny podle úspěšnosti ve Scio testech (20 % nejúspěšnějších vs. 80 % méně úspěšných)

U běžných mladších miléniálů je politická angažovanost nižší

Druhá část průzkumu zkoumala pro porovnání pohled běžných mladších miléniálů (15-25 let) bez nutnosti podat si přihlášku na VŠ. Respondentům byly položeny stejné otázky. Vyplývá z nich, že k volbám se chystá 72 % miléniálů (kteří již měli 18 let), většina (78 %) totiž považuje volební účast za důležitou a věří, že výsledky voleb ovlivní budoucí směřování země. U miléniálů je zájem o domácí politiku oproti uchazečům o vysokoškolské studium (79 %) výrazně nižší (57 %). „Nižší angažovanost se oproti vysokoškolským uchazečům dala očekávat. Přeci jen platí, že mladí lidé, kteří mají ambice studovat univerzitu, se snaží mít širší společenský rozhled a politika do této sféry nepochybně patří. Logická jsou v tomto případě i čísla o aktivním vstupu do politiky. Zatímco 15 % uchazečů o vysokoškolské studium uvažuje o politické kariéře na celostátní úrovni, u miléniálů je to pouze 8 %,“ říká Kamil Kunc, Client Service Manager výzkumné agentury NMS Market Research.

Miléniálové se považují za Čechy

Poměrně výrazný rozdíl je i v národnostním cítění. Zatímco u přijatých vysokoškoláků najdeme 27 % studentů, kteří se považují především za Evropany, u miléniálů jich je jen 12 %. Naopak za Čechy se považuje celých 69 % dotázaných (u univerzitních studentů jen 47 %). Oproti vysokoškolákům by miléniálové uvítali, kdyby mohli volit elektronicky. Zájem o e-volby by zvýšil touhu volit u 74 % dotázaných.

*Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky (521 osob, 15-25 let). Sběr dat proběhl online v Českém národním panelu.

O PR.Konektoru

PR.Konektor patří mezi přední public relations agentury v České republice. Při vytváření komunikačních strategií klade důraz na integraci komunikace, tedy smysluplné využití všech dostupných komunikačních kanálů. PR.Konektor klientům zajišťuje kreativní produktovou i korporátní komunikaci s důrazem na reputační management a společenskou odpovědnost. Mezi nejvýznamnější klienty agentury patří Milka, Česká spořitelna, Stock, Airbnb nebo Sazka. Během svého dlouholetého působení na českém trhu získala agentura ocenění z českých (Česká cena PR, Zlatý středník) i mezinárodních (SABRE Awards, European Excellence Awards) oborových soutěží. Díky pobočce na Slovensku a členství v globální síti Eurocom Worldwide pomáhá klientům i v zahraničí.

O NMS Market Research

Již od roku 1998 pomáháme svým klientům – zpravidla největším hráčům na trhu – zlepšovat zákaznický servis, nabízet lepší produkty a získávat nové zákazníky. Kromě centrály v Praze máme pobočku i na Slovensku, průzkumy však poskytujeme také v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Jsme členem organizací SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a ESOMAR (světová organizace pro výzkum veřejného mínění a marketingový výzkum).