Personální změna na pozici HR ředitele/ky

Roli ředitele lidských zdrojů technologického centra Thermo Fisher Scientific v Brně přebírá od listopadu t.r. Michael Ritter. Naváže na desetileté působení Evy Vacíkové, která výrazně pomohla rozvoji brněnského centra – díky intenzivní práci s talenty a tvorbou zaměstnavatelské značky je opakovaně Thermo Fisher Scientific (dříve FEI) jedním z nejžádanějších zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. Za poslední dekádu přitom firma vyrostla z 250 na téměř 1000 zaměstnanců.

Michal Ritter působí v Thermo Fisher Scientific od roku 2009, v poslední době jako ředitel pro lidské zdroje pro Unity Lab Services EMEA s odpovědností za 1.200 zaměstnanců ve více než 16 zemích Evropy. Dříve zastával vedoucí pozice v oblasti řízení lidských zdrojů mj. ve společnostech General Electric a Honeywell. V nové roli bude členem globálního vedoucího týmu divize Materials and Stuctural Analysis (MSD) pro lidské zdroje a bude zodpovědný strategické řízení oblasti HR v Brně.

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s obratem 20 miliard USD a více než 65.000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Společnost pomáhá svým zákazníkům urychlovat výzkum v oblasti živých věd, řešit složité analytické problémy, zlepšovat lékařskou diagnostiku a zvyšovat produktivitu laboratoří a průmyslu. Brněnské technologické centrum (Materials and Stuctural Analysis, dříve FEI Company) se zaměřuje zejména na vývoj a výrobu špičkových elektronových mikroskopů.

Více na www.thermofisher.com