Rada pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) včera schválila změny ve výběru DPH v e-commerce, projeví se do roku 2021

Praha, 6. 12. 2017Rada pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) schválila finální podobu návrhu na změny v oblasti výběru DPH při přeshraničním prodeji v e-commerce – tedy v rámci budování jednotného digitálního trhu. Změny by se u prodeje zboží měly projevit do roku 2021. O chystaných změnách informuje Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která se k balíčku vyjadřovala již během příprav prostřednictvím Úřadu vlády ČR a také ve spolupráci s asociací Ecommerce Europe na evropské úrovni.

Jedna směrnice a dvě nařízení přinášejí zajímavé změny. Především rozšíření možnosti využít jednoho správního místa, tedy tzv. Mini One Stop Shop (MOSS), které dosud fungovalo pouze pro prodej on-line služeb. To bude znamenat zjednodušení přeshraničního prodeje, respektive související administrativy,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „Obchodníci se tedy v budoucnu nebudou muset registrovat k DPH v každém státě, do kterého dodávají zboží.“ Změna nezasáhne ty, kteří při přeshraničním on-line prodeji dosáhnou obratů pouze do výše 10 000 EUR ročně. Takoví prodejci se budou moci nadále řídit pravidly pro DPH ve své domovské zemi.

Balíček dále přináší úpravu, která má zlepšit výběr DPH u zboží dováženého ze třetích zemí mimo EU. Za výběr této daně bude přenesena zodpovědnost na on-line platformy, které jejich prodej do EU zprostředkují, a to u zboží v hodnotě do 150 EUR,“ upozorňuje dále Jan Vetyška.

Kromě rozšíření Mini One Stop Shop (MOSS) z e-služeb také na prodej zboží a přenesení odpovědnosti za výběr daně na on-line platformy dojde ještě k další zajímavé změně. Tou je zrušení osvobození od DPH pro zásilky ze třetích zemí, jejichž hodnota nepřesahuje 22 eur, které dosud platilo. „Tímto opatřením dojde k narovnání prostředí, kdy do EU míří ze třetích zemí řada balíků nižších hodnot, které byly díky osvobození od DPH zvýhodněny proti místním e-shopům,“ doplňuje Jan Vetyška. Změny by se měly projevit u zboží do roku 2021, u elektronických služeb do 2019.

O APEKu

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením více než 450 firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Cílem Asociace je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v České republice. Více informací na www.apek.cz.   

 

Reklamy
Označeno tagem