Soutěž o nejchytřejšího robota má letos rekordní účast. Přijďte se tento pátek podívat na finále Robosoutěže ČVUT pro středoškolské a univerzitní týmy!

Vrcholí devátý ročník studentské Robosoutěže, celoročního soutěžního klání robotických vozítek. Po jarní části, v níž soutěžily základní školy a víceletá gymnázia, se ve velkém finále v pátek 15. prosince 2017 na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT utkají týmy středoškolské a univerzitní. Do výzvy postavit a naprogramovat lego robota, který nejlépe vyřeší soutěžní úlohu, se na podzim přihlásil rekordní počet 155 středoškolských týmů, ve finále pak uvidíme 37 nejlepších robotů.

Jedna soutěžní úloha, jedna lego stavebnice, stovky přihlášených školních týmů a odpovídající počet originálních robotických řešení. Tak vypadá Robosoutěž ČVUT, jejíž letošní finále se koná tento pátek. Popularita soutěže od jejího založení v roce 2009 neustále stoupá a je důkazem, že napínavá soutěžní výzva může fungovat jako skvělý doplněk vzdělávání a vyvolat nezvyklou míru kreativity. Z původních 3 týmů v roce 2009 se počet přihlášených z celé České republiky rozrostl na 155 týmů v letošním ročníku, přičemž 121 týmům se nakonec podařilo roboty opravdu zkonstruovat a představit v soutěži. Nepočítáme zde přitom účastníky jarní části soutěže pro základní školy a víceletá gymnázia, která se koná již třetí rok. Podzimní soutěž pro střední školy a univerzity měla letos 4 předkola, z nichž do pátečního finále postupuje 25 středoškolských týmů (z toho 1 na divokou kartu). Ty se utkají s 12 univerzitními roboty, a budeme tak opět svědky velikého souboje mladých mozků.

Přijďte se podívat na 37 nejlepších robotů!

Soutěžní úloha s názvem „Střelnice“ umožnila všem týmům zvolit rozmanité konstrukční přístupy. Robot má za úkol během 90 sekund posbírat míčky rozestavené na hrací ploše podle barev a umístit je do příslušných barevných terčů. Roboti proto musejí umět rozlišovat míčky buď podle barvy nebo podle umístění. Soutěží vždy dva roboti na dvou samostatných identických hřištích, o vítězství nakonec rozhodne větší počet získaných bodů.

Organizátor soutěže Ing. Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT je z úrovně letošních soutěžících nadšený: „V předkolech jsme viděli opravdu geniální řešení. Třem týmům se už povedlo dosáhnout maximálního počtu 55 bodů, přitom každý robot měl zcela jinou konstrukci a strategii sbírání a umísťování míčků do terče.“ Nejlepší studentská řešení si můžete prohlédnout také ve videogalerii doplňkové soutěžní kategorie Design robota zde.

Robosoutěž je veřejná a jsou na ni zváni vyučující, spolužáci a přátelé soutěžících, zástupci médií a všichni zájemci o mobilní roboty a o studentské soutěže. Oficiální zahájení finále se uskuteční v pátek 15. prosince 2017 ve 12 hodin v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí (Karlovo náměstí 13, Praha 2).

Přesný harmonogram akce najdete na webových stránkách www.robosoutez.cz nebo www.facebook.com/robosoutez

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.