Skupina UniControls upevňuje pozici na zahraničních trzích a do nového roku vstoupí s novou vizuální identitou a novými logy

Praha, 21. prosince 2017 – Skupina UniControls, jejíž součástí jsou vedle mateřské UniControls a.s., také dceřiné společnosti UniControls – Tramex s.r.o. a ZPA Industry a.s., vstoupí do nového roku s novou vizuální identitou a představí nová sjednocující loga všech tří společností. Od 1. 1. 2018 se změní logo společnosti UniControls a v 1. a 2. čtvrtletí budou následovat loga dceřiných společností. Součástí rebrandingu bude v průběhu 1. čtvrtletí také spuštění nového webu UniControls.cz, který bude modernější, uživatelsky přehlednější a spolu s novým logem by měl pomoci dlouhodobě a systematicky budovat úspěšnou skupinu UniControls jakožto špičkového dodavatele řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení. Autorem nové vizuální identity a webu je reklamní agentura No comment!, která byla vybrána v rámci uzavřeného interního výběrového řízení.

„Změna loga a nová vizuální identita je odrazem faktu, že se dále rozvíjíme jako skupina a daří se nám. Orientujeme se na zahraniční trhy, kde jsme úspěšní, posilujeme pozice a chceme vystupovat jednotně. V rámci vnitřní struktury se stále více zaměřujeme na využívání synergií jednotlivých společností s cílem být efektivně fungující skupina s jednotnou tváří vůči zákazníkům, akcionářům a zaměstnancům. Věřím, že nová vizuální identita s novými logy vyjadřujícími příslušnost k naší skupině, nám v dalším rozvoji i další expanzi na nové trhy pomůže,“ říká Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

UC logo new.jpg

Orientace na zahraniční trhy je úspěšná

Společnosti UniControls se daří mimo jiné i na čínském trhu, kde se uplatňuje v dodávkách na všech typech kolejových vozidel jako např. na nové generaci metra. Největší výrobce kolejových vozidel na světě – čínská společnost CRRC a její závod CRRC TRV se sídlem v Tchang-šanu – vyvíjí vlak metra nové generace. Jeho součástí bude na základě kontraktu uzavřeného na podzim tohoto roku systém TCMSe (Train Control and Monitoring System based on Ethernet), z produkce společnosti UniControls. Úspěšný produkt UniControls DISPL-1 (Multiaplikační zobrazovací jednotka) je provozován nejen na mnoha vlacích ve střední Evropě, ale i v náročném prostředí např. v Argentině (dieselové motorové jednotky – DMU) nebo v Indické Kalkatě (vozy metra).

Koncem roku 2017 byl uzavřen kontrakt na dodání řídicího a informačního systému TCMS pro lehká kolejová vozidla (LRV) pro čínské přístavní město Dalian. Vlak je vyráběn čínskou společností CRRC DLRC (Dalian Locomotive & Rolling Stock Company). V roce 2017 byl také zahájen zkušební provoz nových vlaků metra v čínském městě Ču-chaj. Výrobcem vlaku, který využil systém TCMS z produkce UniControls, je opět čínský výrobce CRRC DLRC.

„Dlouhodobě a významně spolupracujeme také se společnostmi Alstom, ÖBB, CAF nebo Škoda Transportation a nově jsme navázali zajímavá partnerství např. se Siemensem nebo s íránskou společností Asarad, která je na místním drážním trhu aktivní především v oblasti bezdrátové datové komunikace a softwarových aplikací a společně nyní pracujeme na přípravě několika projektů,“ doplňuje Irena Nebeská, obchodní ředitelka společnosti UniControls a.s.

Nové logo UniControls je moderní, srozumitelné a spolu s logy dceřiných společností vyjadřuje příslušnost ke skupině UniControls:

O společnosti ZPA Industry

ZPA Industry je na trhu průmyslové automatizace od roku 1952 a je jedním z předních dodavatelů komplexních řešení pro automatizaci řízení a optimalizaci technologických procesů. Zákazníky ZPA Industry jsou především elektrárny (jaderné, uhelné), teplárny a provozovatelé teplárenských sítí a obnovitelných zdrojů energie a dále průmysl obecně. Společnost ZPA Industry a.s. je dceřinou společností firmy UniControls, která je 100% vlastníkem.

www.zpaindustry.cz

O společnosti UniControls-Tramex

Společnost UniControls-Tramex je výrobcem a dodavatelem elektronických systémů a zařízení zejména pro oblast železniční dopravy a dopravního strojírenství. Společnost disponuje vlastním vývojovým, výrobním a servisním zázemím s dlouholetými zkušenostmi z oblasti železniční dopravy. Výrobní program se orientuje na produkty v oblasti elektronických rychloměrů, LED svítidel a informačních systémů pro cestující. Společnost zajišťuje také zákaznický vývoj a výrobu elektroniky. Společnost UniControls-Tramex  je dceřinou společností firmy UniControls, která je 100% vlastníkem. 

www.unicontrols-tramex.cz

O společnosti UniControls a.s.

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Další informace najdete na www.unicontrols.cz.