Termín zásadní změny v otevření bankovních systémů je ohrožen

V sobotu 13. 1. 2018 vstoupí v platnost zákon o PSD2. Od tohoto data mohou třetí strany zažádat ČNB o licenci opravňující k autorizovanému a zabezpečenému vstupu do bankovních systémů pro své firemní a retailové klienty.

/Praha, Brno, 8. ledna 2018/ Vstupem zákona v platnost se třetím subjektům otevírá příležitost zažádat o licenci na PSD2 a tím se napojit na systémy bank. Termín otevření bank je ale ohrožen 18-ti měsíčním přechodným obdobím, které mají banky a třetí subjekty k dispozici kvůli nejasné legislativě. Objevují se již hlasy, že PSD2 nebude mít ten kýžený dopad, který si zákonodárci v EU přáli a banky si tím jen prolobovaly omezení nových technologií, které je ohrožovaly a samy se systémy otevřít nechystají. Nejasnosti  tedy panují ohledně postihu pro bankovní sektor, pokud banky systémy neotevřou.

Doposud bylo umožněno třetím subjektům nahlížet na účty klientů díky screenscrapingu. Legislativa, která vstoupí v platnost 13. 1. 2018, požaduje ověřený přístup. Bez tohoto kroku se jedná o porušení zákona o platebním styku. Automatizované ověření přístupu screenscraping neumožňuje. Je možné pouze přímo v bance za přítomnosti klienta a ověřuje se samotnou aplikací. Pro hladký a z legislativního hlediska správný vstup do bankovních systémů je předurčen formát API. Pro bankovní sektor nejsou uvedeny žádné sankce, pokud se tak nestane.

Za nás se jedná o velkou prozákaznickou změnu tradičního bankovnictví, na kterou se těšíme. V posledních čtyřech letech jsme, za bonitními odběrateli a před lhůtou splatnosti, profinancovali faktury malých a středních firem v objemu vyšším než 1 mld. Kč. Získání přístupu do bankovních systémů nám přináší příležitost dávat v podnikání zelenou ještě více klientům. Myslíme si, že pomoc s cashflow včasným zaplacením faktur uvítá mnoho podnikatelů a firem, kteří tuto možnost doposud neměli,” uvádí Adam Šoukal, předseda představenstva Platební instituce ROGER a. s. a dodává: „ROGER dělá finance nejen jednodušší, ale naši klienti s námi vždy jdou do plusu. To je naše krédo, které je zároveň dalším zjednodušujícím krokem pro řízení jejich financí a včasné získávání potřebné hotovosti. PSD2 totiž definuje přímý vztah mezi bankou a třetí stranou, kdy API je hlídanou a zabezpečenou vstupní bránou na účty klientů. Nyní připravujeme rozhraní, které našim klientům umožní nahlížení do účtů u všech bank. Budou tedy mít jedno rozhraní, business finance systém, pro plánování a správu svých účtů, cashflow, cash pooling i platbu faktur, financování dodavatele odběratelem a směny cizích měn. To považuji za další velké plus, na kterém nám záleží.”

Aktuálně je ROGER v ČR jedinou platební institucí s licencí od ČNB s implementovanou, plně digitalizovanou elektronickou fakturací EDI. Ta mj. snižuje rizikovost investice pro investory a eliminuje administrativní náročnost pro zájemce o financování. ROGER spolupracuje s řadou společností na financování jejich dodavatelů, kteří mají splatnost faktur 30 až 120 dnů, a to v korunách či eurech. ROGER má řešení zajímavé jak pro CFO velkých podniků, tak i pro majitele malých a středních firem. Od klientů není požadována roční garance na financování a ani nejsou nijak penalizováni. Je financováno 75 % z nominální hodnoty faktury a vybrané faktury jsou pojištěny. Díky konzervativnímu přístupu se společnosti ROGER daří dobře řídit rizika, což dokládá pouze 0,09 % ztráty vkladu za rok 2016 a 0,01 % v roce 2017. V předchozích 3 letech byl ROGER dokonce bez defaultu. Od počátku společnost ROGER a její business finance systém generuje zisk. Růst by ale nebyl možný bez důvěry více než 150 společností a 500 investorů, kteří na platformě profinancovali faktury v hodnotě 1 mld. Kč.

Více k PSD2 naleznete v přiloženém dokumentu.

Milníky Platební Instituce ROGER a.s.:

01/2018 žádost ČNB o licenci na PSD2

01/2018 přejmenování z Investiční Aukce s.r.o. na Platební instituce ROGER a.s.

12/2017 profinancovány faktury v objemu 1 mld. Kč (od vzniku společnosti)

08/2017 investiční vstup Echilon Capital

12/2016 zisk licence pro platební instituce od ČNB

01/2016 CCV jako největší dodavatel EDI v ČR vstupuje do společnosti

10/2013 zisk licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu od ČNB

06/2013 založení společnosti Adamem Šoukalem a Tomášem Slobodníkem

Ptáte se, proč právě Roger?

V padesátých letech minulého století se začalo anglické slovo „roger“ používat v radiokomunikaci pro potvrzení příjmu (received). V roce 1969 jej při misi Apollo používala dokonce samotná NASA. Pojem „roger“ se posléze ujal i v letectví jako výraz pro potvrzení přijetí pokynu (využívá jej mj. U. S. Navy a RAF, kde je zkratkou pro Recieved Order Given Expect Results; česky vydaný pokyn přijat, očekávejte výsledky, vyřízeno či schváleno). A protože plnit požadavky klientů spolehlivě, rychle a přesně je každodenním chlebem Platební instituce ROGER a. s., nebylo zkrátka lepší volby.

O Platební instituci ROGER a.s.:

ROGER je největší business finance systém ve střední Evropě. Od roku 2013 úspěšně spojuje investory a kredibilní malé a střední podniky hledající pomoc při řízení cash flow. V roce 2016 společnost pod názvem Investiční Aukce získala prvního strategického investora, technologickou společnost CCV. Tímto krokem se otevřela cesta k automatizovanému financování malých a středních firem, a to díky elektronické fakturaci EDI, jejímž největším dodavatelem pro domácí trh je právě CCV. Druhým investorem se v roce 2017 stala společnost Echilon Capital (www.echilon.cz). Díky programu JIC PLATINN získal ROGER a. s. licenci ČNB pro platební instituce. Nyní má před sebou ROGER rozšíření současného portfolia služeb do dalších zemí v regionu střední Evropy. Více na http://www.rogeras.com.