Změna dodavatele RZ znamenala pro stát úsporu ve výši cca 36,5 mil. Kč. SPM – Security Paper Mill, a.s. navýšilo tržby o 20% na 227,6 mil. Kč za rok 2017.

  • Díky novému dodavateli RZ, SPM – Security Paper Mill, došlo k výraznému snížení ceny za jeden kus RZ ze 77 na 45 korun.
  • Za dobu devíti měsíců daňoví poplatníci (stát) ušetřili cca 36,5 mil. Kč.
  • Doposud bylo dodáno 1 157 734ks registračních značek.
  • Za čtyři roky trvání kontraktu tak stát může ušetřit přes 120 milionů korun.
  • SPM za rok 2017 dosáhla obratu 227,6 mil. Kč a oproti roku 2016 rostla o 20%.
  • SPM za rok 2017 dodalo 2 456 tun ceninového papíru do více než 30ti zemí světa
  • SPM – Security Paper Mill patří do Security Ident Group investiční skupiny Delta Capital.

/Praha, 22. ledna 2018/ Společnost SPM – Security Paper Mill začala v dubnu 2017 dodávat Ministerstvu dopravy registrační značky. Výroba probíhá v areálu SPM ve Štětí pod přísným bezpečnostním dohledem. Za 9 měsíců, díky zlevnění z 77 na 45 korun za jednu registrační značku vznikla státu úspora ve výši 36,5 milionu korun. Do konce roku 2017 bylo dodáno 1 157 734 kusů RZ. SPM měla za rok 2017 obrat 227,6 milionů korun a meziročně rostla o 20%.

„V březnu byla zahájena výroba RZ. Samotná úspora ukazuje, že tendr Ministerstva dopravy byl správným krokem. Plánovaná úspora po dobu čtyř leté spolupráce je až 120 mil. Kč. Na papírenské výrobě a výrobě RZ jsme dosáhli 227,6 milionů korun a meziročně rostli o 20%. “ uvádí Jaroslav Štefek, ředitel SPM – Security Paper Mill.

Radim Pařík, CEO Delta Capital, majitele SPM dodává: „Registrační značky obsahují veškeré bezpečnostní prvky požadované Ministerstvem dopravy. SPM – Security Paper Mill společně s SPM Systems vyvíjí i nové typy RZ, které by měly umět komunikovat s jinými zařízeními, např. pro kontrolu majitele auta policii, parkovacími systémy, atd.. Díky tomu se opět posunou hranice možností evidence aut, ale i jiného cenného zboží před nelegálními postupy. Pro rok 2018 plánujeme 10 % nárůst tržeb a chceme pokořit tržby ve výši 250 milionů korun.“

Investiční skupina Delta Capital a.s. je dlouhodobě aktivní v oblasti private equity a venture capital. Zaměřuje se na projekty nejen v seed či start-up fázi, ale také v tradičních oblastech, které mají vysoký obchodní potenciál. Skupina působí v několika evropských zemích a exportuje do více než 80 zemí světa. Doposud realizovala nákup a prodej společností v hodnotě stovek miliónů korun. Hlavní pilíře Delta Capital tvoří Document a IT Security, Medical, IT/služby a inovativní start-upy. Více naleznete zde.

Security Ident Group (SIG) je mezinárodní skupina společností zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou bezpečnostních dokumentů a cennin. Její součástí jsou v současnosti 4 společností, z nichž 3 jsou výrobní podniky – SPM – Security Paper Mill, SSP Ident a Tiskárna Hradišťko. Poslední z nich – SPM Systems je aktivní v oblasti informačních technologií. Hlavními produkty, na které se skupina zaměřuje, jsou bankovky, osobní dokumenty, víza, certifikáty a další produkty vyžadující bezpečnostní prvky. Propojením těchto společností SIG získává jedinečnost ve svém oboru co do komplexnosti nabízených produktů a služeb na špičkové úrovni. Více naleznete zde.

SPM – Security Paper Mill, a.s. je hlavním a nejstarším papírenským výrobcem ceninových a speciálních druhů papírů a kartonů v České republice. Společnost byla založena v roce 1997 českými akcionáři a navazuje na více než padesátiletou tradici výroby ceninových papírů. Ceninové papíry jsou papíry, které obsahují různé způsoby jištění proti padělání. Slouží k ochraně dokumentů a jejich zajištění proti padělání. V současnosti je ve společnosti vyráběno více než 1000 různých druhů ceninových papírů s odlišnou technickou specifikací dle požadavků zákazníků. Mezi nosné produkty patří například papíry na cestovní pasy, občanské a řidičské průkazy, daňové kolky, akcie, jízdenky, poštovní známky, šekové knížky, poukázky, stravenky, vstupenky, vysvědčení atd. Vysoká a garantovaná kvalita produkce je oceňovaná nejen na domácím trhu, ale především na nejvyspělejších trzích států Evropské unie, kam je exportována převážná část výroby. Podíl exportu dosahuje 90% celkové produkce a zboží je exportováno do více než 30 zemí světa. SPM disponuje jedinečným know-how, moderní papírenskou technologií, vlastním vývojem a výzkumem, spolu se zajištěním výroby kontrolními a bezpečnostními systémy. Více naleznete zde.

 

Reklamy